Husorden

Skifte elselskab lejebolig

Udlejer du en bolig, kan det være en god idé at have en husorden. Ejer og udlejer du en hel ejendom med flere lejemål, er du, som udlejer, selv ansvarlig for at udarbejde en husorden. Udlejer du derimod din ejerlejlighed, så vil ejerforeningen typisk have udarbejdet en husorden, som ejere og lejere skal følge. Ligeledes, hvis du fremlejer et værelse i din lejebolig, så vil din roomie skulle følge samme husorden, som du modtog sammen med lejekontrakten.

Lejeloven om husorden

Det er ikke et krav ifølge lejeloven at have en husorden til en udlejningsejendom, men det er en god idé. Er der ikke udformet en husorden, gælder lejelovens §79a og §79b, som beskriver almindelige ordensregler samt udlejers muligheder, hvis lejer ikke overholder disse.

En husorden er med til at sikre, at de forskellige lejere i en udlejningsejendom ikke er til gene for hinanden. Det er udlejeren af ejendommen eller ejerforeningen, der står for at lave en husorden med husordensregler, som lejerne skal følge.

Når lejer ikke overholder husordenen

Er der udformet en husorden til en ejendom, og er dette noteret i lejekontraktens §10, så accepterer lejer at overholde denne med sin underskrift på lejekontrakten. Dette betyder derfor også, at lejer misligholder lejekontrakten, hvis lejer ikke overholder husordenen for god skik og orden i lejemålet.

Overholder lejer ikke husordenen, og er udlejer bekendt med dette, f.eks. som følge af klager fra andre lejere, så har udlejer pligt til at sende en advarsel til lejer. Denne advarsel skal fra lejers side opfattes som den første advarsel mod en opsigelse af lejeaftalen. Ændrer lejer ikke adfærd efter skriftlige advarsler fra udlejer, så har udlejer ret til at opsige lejer, som følge af misligholdelse af lejekontrakten.

Husordensregler

Husordensregler er de retningslinjer, som er beskrevet i husordenen. Således har alle lejere de samme retningslinjer for god skik og orden i lejeboligerne, så de ikke er til gene for hinanden. Det vil sige, at hvis lejer ønsker en bestemt adfærd, f.eks. at fest er tilladt, så længe det er varslet en uge forinden, så må samme lejer også tolerere, at de andre lejere må følge samme adfærd.

De mest almindelige husordensregler

  • Affald: Henstilling af affald og skrald skal ikke være til gene for andre lejere
  • Defekter: Hvis der er fejl eller skade på noget i lejemålet, skal lejer hurtigst muligt anmelde det til udlejer
  • Skadedyr: Angreb af skadedyr, såvel som svamp, skal straks anmeldes til udlejer
  • Rygning: Er det tilladt at ryge i lejemålet eller på ejendommens areal?
  • Husdyr: Uddybelse af §10 i lejekontrakten om tilladelse til husdyrhold i lejemålet
  • Ændring af husorden: Udlejer kan bestemme, at husordensreglerne løbende kan ændres, såfremt udlejer finder behov for dette

 

Andre punkter i husordenen kan indebære lejers ansvar for gæster i lejemålet samt anvendelse af altaner og fællesarealer.

 

Lejers ansvar for gæster kan omfatte, at lejer er ansvarlig for, at gæster overholder husordenen, samt at det er lejer, der stilles til ansvar for gæsters adfærd.

 

Lejers anvendelse af altaner og/eller fællesarealer kan omhandle lejers brug af grill eller lignende, opbevaring af ting på fællesarealer eller forpligtelse til at holde brandveje frie.

Husorden om støj

Et vigtigt og ofte omdiskuteret punkt i en husorden er reglerne omkring støj. Mange udlejere vælger at lave et tidsrum for, hvornår der skal være ro i ejendommen. Støj er ikke kun musik og fester, men kan også være larmende boreværktøjer eller i nogle tilfælde brug af vaskemaskine eller tørretumbler. Typisk vil det derfor være beskrevet i husordenen, hvornår fester, høj musik, boreværktøjer m.m. ikke er tilladt i ejendommen. Det kan f.eks. være mellem 23.00-07.00 i hverdage og 00.00-08.00 i weekender eller lignende.

Husorden om husdyr

I husordenen har udlejer mulighed for at uddybe §10 i lejekontrakten omkring tilladelse til husdyrhold i lejemålet. I husordenen kan det således med fordel beskrives, hvor mange husdyr, der er tilladt samt hvilket størrelse husdyr, hvis det er tilladt at have husdyr i lejemålet.

 

Er det omvendt ikke tilladt for lejer at holde husdyr, så kan det skrives i husordenen, at det heller ikke er tilladt at have besøg af husdyr.

Standard husorden eksempel og skabelon

Hos BoligPortal har vi samlet de mest almindelige husordensregler i et eksempel på en husorden. Dette husorden-eksempel kan du frit downloade og rette til, så det passer til netop din lejebolig eller udlejningsejendom.

Husorden privat udlejning

Privat udlejning indebærer udlejning af værelse eller hele din ejerlejlighed, såfremt du kun ejer den ene bolig.

Udlejer du et værelse i din lejebolig eller ejerlejlighed, fordi du bor med roomies, så er en husorden måske ikke det oplagte aftale-dokument til dig. I stedet kan det være en god idé at lave en roomie-kontrakt, hvor I aftaler forskellige husregler, som I skal overholde, når I bor sammen. På den måde kan I få et bedre roomie-skab, uden du virker som en autoritær udlejer over for din roomie.

Udlejer du derimod en ejerbolig, vil ejerforeningen, som sagt, typisk have udformet en husorden, som du selv skal følge, når du bor i din ejerbolig. Denne husorden er derfor en god idé at benytte, når du udlejer din ejerbolig, således din lejer også følger disse retningslinjer for god skik og orden.