Fremtidsforsker: Coronakrisen skaber nye tendenser på boligmarkedet

Boligbranchen har, som så mange andre brancher, været påvirket af coronapandemien. Derfor har vi hos BoligPortal spurgt fremtidsforsker og direktør hos Fremforsk, Jesper Bo Jensen, hvordan han ser, coronakrisen påvirke adfærden blandt danske boligsøgende.

Jesper Bo Jensen har også taget et kig i krystalkuglen og fortæller herunder om en specifik boligtendens, som vi kan forvente at se endnu mere til i fremtiden.

Et pludseligt skifte i danskernes adfærd

Coronakrisen har generelt medført store forandringer for den danske befolkning – heriblandt en stigning i arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed for mange danskere. Det skaber, ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, en tendens til tilbageholdenhed hos danskerne og en ændret adfærd i forhold til, hvordan vi vælger at bruge vores penge.

”Når tendenser får medvind i en krise, så vokser det kraftigt. Under en økonomisk krise sker der dét, at vi går fra den store luksus til den lille luksus. Vi lever ikke over evne, og i stedet for at købe nyt istandsætter vi vores bolig ved at fokusere på vedligeholdelse og reparationer,” siger Jesper Bo Jensen.

De store investeringer er taget af tapetet og fremtidsforsker Jesper Bo Jensen udtrykker, at der generelt er tendens til, at økonomisk usikkerhed skaber øget interesse for lejeboligmarkedet.

Nye tendenser mærkes hos BoligPortal

BoligPortal har oplevet en markant stigning i antallet af ledige lejeboliger og mistænker, at det bl.a. kan være et resultat af turismens midlertidige dvale. Boliger, som normalt udlejes for korte perioder til turister, forventes at være oprettet som ledige lejemål på BoligPortal.dk.

Under Danmarks nedlukningsperiode har vi oplevet tocifret vækst i udbuddet sammenlignet med samme periode i fjor. Det er både fra private og professionelle udlejere. Samtidig er efterspørgslen pæn og på enkelte dage bedre, end den var i marts sidste år”, fortæller Anders Hyldborg, adm. direktør hos BoligPortal, om BoligPortals positive fremgang under coronakrisen.

En usikker fremtid, forårsaget af økonomiske samfundskriser, er en generel faktor til, at flere boligsøgende vælger leje frem for eje. Idet danskerne er mere tilbageholdende i deres købelyst, er flere projektsalg, også konverteret til lejemål. BoligPortal erfarer at store byggerier i større grad vælger udlejning frem for salg. Dette forventes også at have påvirket det positive besøgstal på BoligPortal samt medvirket til en stigning i antallet af boligannoncer oprettet på BoligPortal i andet kvartal.

Flere boligsøgende på BoligPortal

”Trafikken på BoligPortal tog for en kort periode et lille dyk, da Danmark lukkede ned. Usikkerheden og bekymringerne om, hvad der skulle ske, satte mange danskeres beslutninger på pause,” vurderer Anders Hyldborg. ”Den stille periode varede dog ikke længe og allerede i slutningen af marts skød aktiviteten blandt besøgende på BoligPortal heldigvis i vejret igen.”

Ser vi bort fra dykket i midten af marts, oplevede BoligPortal en 8 % fremgang i hele april måned sammenlignet med hele marts måned. Sammenligner vi med 2019, er trafikken på BoligPortal steget med omkring 25% i april måned.

Trafikken er efterfølgende fortsat positivt i maj og start juni med en fremgang på 15-20% sammenlignet med samme periode sidste år.

Stigende antal af lejeboliger hos BoligPortal

Udbuddet af boligannoncer kunne også mærkes på portalen med en gennemsnitlig procentvis stigning på 25% gennem marts, april og maj måned. (Den procentvise stigning er udregnet på baggrund af nøgletal fra 2019 og 2020).

Specielt marts var måneden, hvor mængden af boligannoncer oplevede en markant stigning. Her steg antallet af boligannoncer med hele 33%.

Grundet regeringens krav til at holde sig hjemme eller på afstand, satte vi hos BoligPortal ekstra fart på udviklingen af digitale løsninger og værktøjer, som kunne holde hjulene i gang ift. det høje niveau af udbud og efterspørgsel på lejeboliger. I dag benytter udlejere sig i høj grad af digitale fremvisninger, som samtidig skaber øget opmærksomhed på boligannoncer på BoligPortal.

I en periode på tre måneder (fra primo marts til primo juni) har knap 6000 boligannoncer på BoligPortal tilbudt digitale fremvisninger til lejerne. En digital løsning hos BoligPortal, som er kommet for at blive.

Ønsker du øget opmærksomhed på din boligannonce via digitale fremvisninger?

Fremtidens boligtendens: Uderum og plads bliver prioriteret   

Jesper Bo Jensen understreger, at det er helt naturligt, at mennesker prioriterer anderledes efter at have gennemlevet en krise af karakter som coronaen. I dette tilfælde savner vi at være sammen, men det sociale liv vil ændre karakter:

”Uderum som neutral mødeplads, der giver mindre smittefare, vægtes i højere grad, når danskerne leder efter et nyt sted at bo. Ligeledes får plads og rum helt nye dimensioner. Det vil få en helt ny betydning, nye termer, efter den her krise,” afslutter fremtidsforskeren.

Coronakrisen har brudt danskernes vaner og hverdag i bred forstand. Og som Jesper Bo påpeger, kan vi forvente, at rigeligt plads og uderum med mulighed for afstand vil stå ekstra højt på prioriteringslisten, når der lejes og bygges boliger i fremtiden.

Jesper Bo Jensen
Jesper Bo Jensen

Fremtidsforsker og direktør
hos Fremforsk


Anders Hyldborg

Adm. direktør
BoligPortal