Hvad er indskud til lejlighed?

Indskud til lejlighed.

Når der udlejes en lejebolig, er det normalt at udlejer opkræver lejer for et indskud sammen med den første måneds husleje. Dette sker enten, når lejekontrakten underskrives eller kort tid efter – men altid inden indflytning. Læs med her og bliv klogere på, hvad indskud dækker over, og hvorfor det er en god idé for udlejer at opkræve indskud.

Hvad er indskud?

Indskud til lejlighed består af to udgifter, som udlejer må opkræve lejer inden indflytning. Indskuddet er nemlig udlejers sikkerhed over for lejer i forhold til istandsættelse og husleje i opsigelsesperioden, så lejer ikke kan smutte fra regningen. For at forstå, hvad indskud i en lejebolig dækker over, skal vi se nærmere på indskuddet to dele; depositum og forudbetalt leje.

Hvad er beboerindskud?

Beboerindskud er stort set det samme som indskud. Den eneste forskel er, at beboerindskud bruges, når der tales om almene boliger – det vil sige boliger i boligforeninger. Det kan f.eks. være kommunalt ejede ungdoms- og studieboliger eller ældreboliger. 

Er det en almen bolig, hvor der skal betales beboerindskud, har lejer mulighed for at søge kommunen om at dække udgifterne. Dette er muligt, da det ofte er borgere med et mindre rådighedsbeløb, som f.eks. studerende eller ældre, der flytter i almene boliger. Får lejer godkendt ansøgningen, vil kommunen dække indskuddet i en form for et lån til lejer. Lejer skal dog ikke betale renter, men i stedet blot betale istandsættelsesudgifterne ved fraflytning for at betale ”lånet” tilbage.

Indskud og depositum

Depositum er udlejers sikkerhed for, at han kan dække de udgifter, der måtte være, når lejer flytter fra lejeboligen. Det vil sige, at den del af indskuddet, der kaldes depositum, bruges til at dække istandsættelsesudgifter, inden næste lejer flytter ind.

 

Det er tilladt for udlejer at kræve et depositum, der svarer til 3 måneders husleje. Det vil sige, at den ene del af indskuddet i en lejlighed til 6.000 kr. om måneden i husleje, kan være op til 18.000 kr.

Forudbetalt husleje i indskud

Forudbetalt husleje er husleje, som du betaler, inden du flytter ind. Denne forudbetalte husleje bruges ofte til at dække husleje i slutningen af lejeperioden. Det betyder, at lejer ikke skal betale husleje i opsigelsesperioden, som typisk er de sidste tre måneder af lejeperioden.

 

Forudbetalt husleje dækker således over den anden del af indskud til lejlighed. Ligesom depositum, er det tilladt for udlejer at opkræve 3 måneders forudbetalt husleje, når det opkræves indskud.

Indskud til bolig og beboerindskud

Indskud kan således bestå af 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt husleje. Det er dog også altid tilladt for udlejer at kræve mindre end 3 måneders husleje i depositum og mindre eller slet ingen forudbetalt husleje. Opkræver udlejer ikke forudbetalt husleje, som en del af indskud, kan det gøre lejeboligen mere attraktiv for lejere, da indflytningsprisen så vil være lavere. Dog skal lejer i denne situation være klar over, at der stadig skal betales husleje i opsigelsesperioden.

 

For at bygge videre på eksemplet fra før, vil det sige, at hvis din månedlige husleje er 6.000 kr. om måneden, må din udlejer maksimalt kræve sammenlagt 36.000 kr. i indskud. Dette svarer nemlig til 2 x 3 måneders husleje, som er det maksimale, der må opkræves i indskud.