Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsordningen

Hvis du udlejer eller gerne vil udleje en bolig, som du ikke selv bor i, i mere end ét sammenhængende år, anses du for at være selvstændig erhvervsdrivende. Dermed bliver du anset for at være professionel udlejer, og det betyder, at du ikke kan benytte bundfradraget. I stedet skal du vælge én af følgende beskatningsmetoder til din lejeindtægt:

Introduktion til virksomhedsskatteordningen

For at starte med virksomhedsordningen, har du med denne løsning mulighed for, at renteudgifterne i din udlejningsvirksomhed beskattes som personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst. På den måde beskattes din virksomhed, som var det en enkeltmandsvirksomhed eller et kapitalselskab. I denne ordning er det dog muligt, at der skattemæssigt skelnes mellem penge du trækker ud af virksomheden til privat brug, og penge som er en opsparing, og som du dermed investerer i virksomheden.

Fordelen ved virksomhedsordningen er, at såfremt du bruger din virksomhed til at spare op, skal du kun betale 22 % i skat af den del af overskuddet, som du sparer op. Når du hæver opsparingen, skal du betale skat som af personlig indkomst og får trukket den skat, du allerede har betalt. Ordningen giver således mulighed for, at du kan spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. Det giver den fordel, at du kan spare op i de år, hvor din virksomhed går godt, og derimod hæve det opsparede overskud i de år, hvor det går dårligt i din virksomhed.

Ulempen ved ordningen er, at du vil være forpligtet til at udføre mere administrativt arbejde med virksomheden, hvis du vælger at beskatte din virksomhed efter virksomhedsskatteordningen. Der skal nemlig udarbejdes et særskilt regnskab, som opfylder kravene i bogføringsloven. Herudover er det en ulempe at anvende denne ordning, hvis du en dag ønsker at stoppe med at drive din udlejningsvirksomhed, idet hele det opsparede overskud således skal beskattes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedsskatteordningen stiller krav om, at du fra indkomstårets start skal adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi. Der kan altså ikke blive tale om, at du kan lette beskatningen for så vidt angår det beløb, du trækker ud af virksomheden til privatforbrug. Af den årsag anbefaler vi, at du har en revisor med inde over, såfremt du overvejer, at skifte til virksomhedsordningen.  Valget om at anvende virksomhedsskatteordningen skal endeligt tages, når du udfylder oplysningsskemaet ved at sætte kryds i rubrik 147.