Indflytningssyn ifølge lejeloven

Indflytningssyn ifølge lejeloven

Den 1. juli 2015 blev der vedtaget nye regler for indflytningssyn. Udlejere med mere end et lejemål er nu iht. lejelovens § 9, stk. 2 forpligtet til at afholde indflytningssyn i forbindelse med lejers overtagelse af lejemålet.

flyttesynet skal der udarbejdes en indflytningsrapport, der fastslår lejemålets stand og denne skal godkendes af både lejer og udlejer. 

Hvad er et indflytningssyn? 

Et indflytningssyn er en gennemgang af et lejemåls stand inden lejers indflytning. Indflytningssynet er vigtigt, da det har betydning for, hvad udlejer kan kræve i forhold til istandsættelse ved lejers fraflytning. 

Lejeloven stiller nemlig krav om, at lejer skal aflevere lejemålet i samme stand, som ved indflytning med undtagelse af almindelig slid og ælde. Har lejeren derimod misligholdt lejemålet, kan udlejer kræve, at istandsættelsesudgifterne bliver betalt med lejers depositum. 

For at udlejer kan kræve istandsættelsesudgifter ved lejers fraflytning, skal der udover et indflytningssyn også afholdes et fraflytningssyn. Lejer er berettiget til at få hele sit depositum tilbagebetalt, også selvom udlejer eventuelt har udgifter forbundet med lejemålets istandsættelse, hvis ikke begge indflytningssyn er afholdt. På baggrund af synene skal der udarbejdes en indflytningsrapport og fraflytningsrapport.

Hør Johan fra Seimann A/S fortælle om vores Digitale Flyttesyn

Lejeloven om indflytningssyn

Ændringen af lejeloven pr. 1. juli 2015 har, som nævnt, skærpet kravene til udlejers afholdelse af indflytningssyn. Lejelovens § 9, stk. 2 beskriver, at udlejer med mere end 1 lejemål er forpligtet til at afholde indflytningssyn og dokumentere lejemålets stand i en rapport.

Hvilke krav er der til et indflytningssyn?

Lejeloven stiller krav om, at lejer skal indkaldes til et indflytningssyn samt at der skal udarbejdes en indflytningsrapport. Overholder udlejer ikke kravene, kan det betyde, at udlejer mister retten til at opkræve lejer for istandsættelse ved fraflytning.

Hvornår skal lejer indkaldes til indflytningssyn?

Lejer skal indkaldes til indflytningssynet i så god tid, at han eller hun har mulighed for at deltage. Der findes ikke direkte regler for, hvor lang tid forinden indflytningssynet, lejer skal være indkaldt. Men det skal være i rimelig tid, så lejer har mulighed for at deltage. I praksis bør varslet dog ikke være under en uge, og indflytningssynet skal afholdes så tæt på indflytningen som muligt. 

Er det et krav, at lejer deltager i indflytningssynet? 

Det er ikke et krav, at lejer deltager i indflytningssynet, men det er en klar fordel for lejer at være tilstede. Indflytningssynet med fordel kan afholdes samtidig med, at lejer modtager nøglerne til lejemålet – således kan lejers fremmøde bedst muligt sikres. Med BoligPortals digitale lejekontrakt sender vi automatisk påmindelser til lejer om blandt andet flyttesyn, hvorfor lejer med større sandsynlighed deltager i indflytningssynet. 

Kan lejer tilføje fejl og mangler, der er opstået efter indflytningssynet?

I lejekontraktens § 7 er der taget højde for, at lejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse, skriftligt kan meddele udlejer, at der er fejl og mangler ved lejemålet, som ikke blev opdaget ved indflytningssynet.

Hvis ikke 14-dages fristen overholdes, er udlejer ikke forpligtet til at notere de fejl og mangler, som lejer gør opmærksom på. Hvis der er tale om skjulte mangler, der var til stede ved lejers indflytning, men som ikke kan opdages med det blotte øje, kan lejer kræve manglen noteret og udbedret, også selvom 14-dagesfristen er udløbet. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis lejer flytter ind om sommeren, og derfor først på et senere tidspunkt opdager, at radiatoren er i stykker. 

Vores anbefalinger til et vellykket indflytningssyn

Her får du 5 konkrete råd til et indflytningssyn:

  1. Fotografer lejemålet grundigt inden indflytning 
  2. Notér alle fejl og mangler ved lejemålet 
  3. Gennemgå hvert rum for sig og “flade for flade” 
  4. Noter lejemålets hårde hvidevarers stand, alder og fabrikat

Vi håber, at du er blevet klogere på lejelovens regler for indflytningssyn, og nu er klar til at komme i gang med dit indflytningssyn.

Har du spørgsmål til indflytningssyn, er du velkommen til at kontakte advokaten

Claus Damsbo Pedersen
Agenda Advokater