Boligbytte og regler for bytteboliger

Hvad gør du, hvis lejer kræver at bytte bolig med en anden lejer? Bliv klogere på reglerne for bytteboliger samt regler for lejekontrakt og flytterapport ved boligbytte herunder.

Regler for bytte af lejlighed eller anden lejebolig

Lejer har ifølge lejelovens §73 ret til at bytte sin lejebolig, der udelukkende anvendes som beboelse, med en lejer af en anden lejebolig uafhængigt af, hvem der udlejer den bolig, som lejer vil bytte med, og hvem den anden lejer er.

Der er dog få undtagelser i forhold til lejers muligheder for at bytte bolig med en anden lejer. Følgende undtagelser tillader udlejer at modsætte sig boligbytte:

  1. Hvis du som udlejer selv bor i ejendommen, der har færre end 7 lejemål i alt. Bor du ikke selv i ejendommen, er der ingen betingelser med hensyn til antallet af lejemål i ejendommen.
  2. Hvis den lejer, der ønsker boligbytte, ikke har boet i lejemålet i mindst 3 år.
  3. Hvis lejemålet vil blive beboet af mere end 1 person pr. beboelsesrum efter boligbytningen. Fx mere end 2 personer i en 2-værelses lejlighed.
  4. Hvis du ikke har en anden rimelig grund til at modsætte dig boligbyttet – fx, hvis du ved, at den nye lejer ikke betaler husleje eller på anden måde misligholder lejekontrakten.
  5. Hvis lejer vil bytte bolig med mere end én anden dvs. der ikke byttes lige over.

Hvis blot én af ovenstående undtagelser gør sig gældende for dig som udlejer, så kan, og i nogle tilfælde skal, du modsætte dig lejers ønske om boligbytte. Lejer har ikke mulighed for at gøre indsigelse mod, at du som udlejer nægter boligbytte, medmindre de nye lejeaftaler allerede er trådt i kraft. Dvs., hvis du allerede har underskrevet en kontrakt med den nye lejer, da din underskrift så gør sig gældende som accept af boligbytte.

Forstå boligbytte med disse 4 punkter

1. Hvad er boligbytte?

Boligbytte er, som det ligger i ordet, når lejere bytter lejeboliger. Boligbytte fungerer ligesom enhver anden udskiftning af lejer bortset fra, at det er den nuværende lejer, der bestemmer, hvem den næste lejer bliver.
Det betyder også, at du som udlejer skal overholde alle lejelovens krav til lejekontrakter, flyttesyn, flytterapporter mm., når lejer ønsker at bytte bolig med en anden lejer.

 

Kort sagt, skal du behandle et boligbytte ligesom, hvis lejer havde opsagt lejeaftalen, og du selv havde fundet en ny lejer.

2. Regler for byttebolig og byttelejlighed

Ifølge lejelovens §73 har lejer mulighed for at bytte bolig med en anden lejer, hvis lejer har boet i lejemålet i mindst 3 år, medmindre:

 

  1. At du som udlejer selv bor i et andet lejemål i ejendommen, som samlet set har færre end 7 lejemål.
  2. At lejemålet efter boligbytningen vil være beboet af mere end én person pr. beboelsesrum.
  3. At du som udlejer har en anden rimelig grund til at modsætte dig et lejeforhold med den kommende lejer.

 

Der er ingen krav til en byttebolig, og det står lejer frit for, hvilken lejebolig der ønskes at bytte med. Det betyder også, at du som udlejer ikke kan bestemme, at din lejebolig ikke egner sig som byttebolig – det vil den altid gøre.

3. Byt bolig i praksis

Boligbytte fungerer ligesom en almindelig udskiftning af lejer blot med den ændring, at det er lejer, der har besluttet, hvem den nye lejer er.

 

Ved boligbytte skal der derfor også foretages fraflytningssyn og laves fraflytningsopgørelse for den flyttende lejer, mens der også skal laves lejekontrakt og indflytningsrapport til den nye lejer.

 

Lejer kan derfor ikke kræve at overtage lejemålet som beset og blot køre videre på lejekontrakt, vedligeholdelse og istandsættelse fra tidligere lejer. Med andre ord har du som udlejer krav på, at lejemålet står tomt i 14 dage, så du kan foretage istandsættelse, hvis dette er noteret i lejekontraktens §11.

 

Hvis du ønsker at modernisere lejeboligen og opregulere huslejen

Er lejemålet af ældre karakter, og ønsker du, som udlejer, at modernisere lejemålet, og opregulere huslejen, så skal du meddele den nye lejer om dette så hurtigt som muligt, da det kan have betydning for lejers lyst til at bytte bolig. Senest en måned efter, at du er blevet informeret om boligbyttet, skal du anmode huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af moderniseringen og den deraf kommende huslejestigning, så denne kan blive godkendt og sendt til lejer. Når du har sendt forhåndsgodkendelsen af moderniseringen og den nye husleje til den kommende lejer, har lejer 14 dage til at fortryde boligbyttet. Har lejer ikke fortrudt inden 14 dage, så svarer det til, at lejer har accepteret huslejestigningen.

4. Kan man bytte bolig i forbindelse med ferie?

Flere og flere danskere benytter sig af muligheden for at bytte bolig, når de skal på ferie, da det giver en billigere ferie. Ligeledes bruger mange AirBnB til at leje deres egen bolig ud for at få råd til hotelophold i ferieperioden. Og dette er fuldt ud tilladt – såfremt, det er en ejerbolig.

 

Oplever du som udlejer, at din lejer låner sin lejebolig ud til andre mod at låne deres bolig til gengæld, kan det ifølge lejeloven betragtes som korttidsudlejning. I den forbindelse er det vigtigt for både lejer og udlejer at være opmærksom på, hvad der er tilladt ifølge lejekontrakten.

 

Udgangspunktet er, at lejer ikke har lov til at udleje sin lejebolig ud via AirBnB medmindre, at du har skrevet det ind i lejekontraktens §11 eller der er en særskilt aftale herom. Du må altså gerne forbyde lejer at korttidsudleje lejeboligen, og gør lejer det alligevel har du nogle sanktionsmuligheder. For det første skal du sende lejer et påkrav om at ændre adfærd, hvilket skal ske inden korttidsudlejningens udløb. Hvis ikke lejer på baggrund af påkravet ændrer adfærd, er du berettiget til at hæve lejemålet. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være svært at bevise, at lejer udlejer ulovligt via AirBnB, da deres hjemmeside ikke tillader søgning på specifikke adresser. Det kan derfor være nødvendigt at have et vidne for eksempel en nabo, der har set flere forskellige opholde sig i lejemålet, som hverken er lejer eller lejers gæster.

 

Har du som udlejer tilladt korttidsudlejning, så skal du blot være opmærksom på kommunens regler for korttidsudlejning. I de fleste kommuner er korttidsudlejning nemlig kun tilladt i 70 dage om året.

 

Få styr på reglerne for korttidsudlejning og AirBnB her

 

Det kan også være, at du ikke har defineret noget konkret i lejekontrakten, og lejer derfor spørger dig, om det er tilladt at bytte bolig i forbindelse med ferie – hvilket selvfølgelig altid er det smarteste for lejer at gøre. I sådan en situation kan det være en god idé, at du som udlejer gør lejer opmærksom på, at indboforsikringen ikke dækker, hvis gæsterne ødelægger eller stjæler noget. Det betyder derfor også, at lejer står med det fulde økonomiske ansvar for efterfølgende istandsættelse.

Vi håber, at du er blevet klogere på bytteboliger og de regler, der er i forbindelse med boligbytte 😊