Ingen lejekontrakt: Hvordan er du stillet?

Huslejenævnet

Selvom langt de fleste lejere har en lejekontrakt, findes der nogen, der blot har indgået en mundtlig aftale og derfor ingen lejekontrakt har. Den typiske årsag hertil er, at der er indgået en lejeaftale mellem familie, kærester, venner eller bekendte eller at der er tale om en forglemmelse. Bliv klogere på, hvordan du er stillet som lejer uden lejekontrakt herunder.

Skal en lejeaftale indgås skriftligt?

Nej, lejeloven stiller ikke krav om, at der skal laves en skriftlig lejekontrakt mellem lejer og udlejer ved lejemålets begyndelse. Lejer eller udlejer kan dog under hele lejeperioden kræve en skriftlig lejekontrakt, hvis der udelukkende er indgået en mundtlig aftale. 

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt der er indgået en lejeaftale og på hvilke vilkår, kan lejer og udlejer få domstolenes hjælp til at afgøre problemstillingen. I denne situation vil lejers bevis for, at der er indgået en lejeaftale, kunne dokumenteres ved blandt andet kvitteringer og kontoudtog for betaling af husleje og forbrug til udlejer. 

De fire største konsekvenser

Hvis ikke der er indgået en skriftlig lejekontrakt mellem lejer og udlejer, træder lejelovens almindelige regler i kraft og disse kan ikke fraviges ved en mundtlig aftale. Herunder har vi samlet de fire største konsekvenser for udlejer, når det kommer til lejelovens almindelige regler:

1. Ingen vedligeholdelsespligt

Uden en lejekontrakt har udlejer såvel den indvendige som den udvendige vedligeholdelsespligt. Det betyder, at lejer ikke skal betale for istandsættelse ved fraflytning, medmindre lejer har ødelagt noget i lejemålet. Som konsekvens heraf er det klare udgangspunkt, at lejer kan kræve sit fulde depositum tilbagebetalt ved fraflytning.

2. Ingen huslejeregulering

Udlejer kan ikke regulere huslejen efter nettoprisindekset, da det kræver, at vilkåret er skrevet ind i lejekontrakten.

3. Ingen særlige vilkår

De særlige vilkår, der aftales mellem lejer og udlejer kan af bevismæssige årsager ikke gøres gældende, når der ikke er udarbejdet en lejekontrakt mellem lejer og udlejer. De særlige vilkår skal nemlig skrives ind i lejekontraktens § 11 for at være gyldige. Det betyder blandt andet, at udlejer ikke kan kræve, at lejer skal fraflytte lejemålet 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så udlejer kan istandsætte lejemålet inden nye lejere flytter ind og dermed uden at miste lejeindtægter.

4. Længere opsigelsesvarsel

Herudover har det den konsekvens, at opsigelsesvarslet for værelser vil være én måned og for en hel lejlighed tre måneder. Dette udgangspunkt kan således ikke fraviges uden en lejekontrakt.

Som lejer skal du ikke være bekymret

De gennemgåede eksempler er blot nogle af de største konsekvenser ved, at der ikke er indgået en skriftlig lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Hvis man som udlejer ønsker, at der skal være nogle særlige vilkår for lejeaftalen, skal der i så fald laves en skriftlig lejekontrakt.

Omvendt skal lejer ikke være bekymret for at indgå en lejeaftale uden en lejekontrakt, da lejer i mange tilfælde er bedre stillet end hvis lejer havde indgået en skriftlig aftale.

Vi håber, at du er blevet klogere på emnet. Hvis du gerne vil lave en lejekontrakt, kan du bruge BoligPortals digitale lejekontrakt, der opfylder alle krav til en juridisk korrekt lejekontrakt.