Trappevask og andre driftsudgifter i udlejningsejendom

Trappevask

Lejelovens ufravigelige regler om lejefastsættelse gør, at udlejer ikke kan lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved at opkræve særskilt betaling af disse – hverken ved refusion eller som et fast tillæg til huslejen.

Det er derfor uden betydning, hvorvidt udgifterne bliver opkrævet som et fast beløb eller efter et regnskab, ligesom det ikke er afgørende, at udgifterne er indregnet i oplysningerne om den årlige leje i kontrakten og ved fastsættelse af depositum.

Skal driftsudgifter opkræves separat eller medregnes i huslejen?

Kort sagt kan udlejer ikke ved siden af den almindelige leje opkræve sine driftsudgifter ved lejeren.

Det fastslår landsretten i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2016.311. Udlejer havde angivet i lejekontrakten, at lejer, sammen med de øvrige lejere, var forpligtet til at vaske trapperne i lejemålets opgang via en turnusordning. Derudover havde udlejer angivet, at hvis ikke ordningen fungerede, kunne udlejer vælge at lade trappevasken udføre kollektivt, og i den forbindelse opkræve udgiften hos lejerne.

I et tillæg til lejekontrakten havde udlejer angivet, at trappevasken blev udført af viceværten, og at lejer månedligt skulle betale kr. 198,00 hertil, hvilket fremgik af lejekontraktens §3, hvori betaling af leje, varme, antenne, trappevask var angivet.

Landsretten fandt, at lejer ikke havde haft mulighed for at vælge selv at stå for trappevasken, og at det er i strid med lejelovgivningens ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af leje, hvis udlejer uden særskilt hjemmel kan udskille enkelte driftsudgifter til betaling.

Udlejer blev derfor pålagt at tilbagebetale de beløb til lejer, som lejer havde betalt til trappevask udover huslejen for de sidste tre år. At tilbagebetalingen “kun” skal ske for de seneste tre år, skyldes lejelovens forældelsesfrist.

Trappevask og andre driftsudgifter i omkostningsbestemt husleje

Som beskrevet ovenfor, kan udlejer altså risikere, at lejer gør krav om tilbagebetaling gældende, hvis udlejer separat opkræver betaling til trappevask – og det samme gælder separat opkrævning for brug af vaskekælder eller lignende. I regulerede kommuner, hvor omkostningsbestemt husleje er gældende, kan det derfor anbefales, at udgiften til trappevask, vaskekælder eller lignende, indgår som en del af det samlede budget, der danner grundlag for den omkostningsbestemte husleje.

Når det gælder brug af vaskekælder eller lignende, kan udlejer dog også vælge at opkræve betaling for antal gange, lejer gør brug af servicen/ydelsen. Her kan udlejer opkræve bagudbetalt sammen med forudbetaling af næste måneds husleje. På den måde sikres det, at lejer ikke kan kræve udgiften tilbagebetalt, da det står lejer frit for at benytte andre vaskefaciliteter eller lignende – ligesom det var tilfældet, at lejer selv skulle have muligheden for at vælge selv at stå for trappevask.