Hvad siger lejeloven om husdyr i lejebolig?

Husdyr tilladt

Mange lejere eller lejeboligsøgende har et kæledyr eller overvejer at anskaffe sig et, og ønsker derfor en lejebolig, hvor man har lov til at have husdyr.

I dette blogindlæg kan du blive klogere på, om du som lejer må holde husdyr, hvad “nej til husdyr” i en lejekontrakt betyder samt udlejers sanktionsmuligheder, hvis lejer eksempelvis anskaffer et kæledyr, selvom der er forbud mod det.

Hvad siger lejeloven om husdyr i en lejebolig? 

Generelt siger lejeloven ikke noget om, hvorvidt lejere må holde husdyr i en lejebolig. Om lejer må holde husdyr afhænger derfor af kontraktens § 10, hvor udlejer enten har krydset af i feltet “ja” eller “nej” til husdyr. Det er altså op til udlejer at bestemme, om lejer må have husdyr i lejeboligen. 

Lejeloven regulerer blot udlejers sanktionsmuligheder, hvis lejer ikke overholder udlejers forbud mod at holde husdyr i lejemålet. 

Må lejer holde husdyr i lejebolig?

Hvorvidt lejer må holde husdyr eller ej, er som nævnt angivet i § 10, hvor udlejer har afkrydset feltet “ja” eller “nej” til husdyr. For at pålægge lejer særlige vilkår i forbindelse med hold af husdyr, skal vilkårene angives i paragraf 11 eller i en husorden. Det er derfor vigtigt, at du som lejer er opmærksom på, at reglerne for hold af husdyr både findes i §§ 10 og 11 og eventuelt i en husorden. 

De særlige vilkår kan for eksempel indeholde specifikke krav til hvilke og hvor mange husdyr udlejer vil tillade, at lejeren har i lejeboligen. For at tage et eksempel, kunne det være at udlejer kun vil tillade, at du som lejer har én hund eller kat i lejeboligen ad gangen.

De specifikke krav er således indskrænkninger i lejers ret til at holde husdyr. Udlejer kan desuden også have formuleret specifikke krav til, hvor på ejendommens fællesarealer, det eksempelvis er tilladt at lufte sin hund eller at det kun er små hunderacer, der accepteres i lejeboligen. 

Kontrakten går forud for husordenen

Hvis lejers rettigheder både er angivet i lejekontrakten og i husordenen og reglerne ikke stemmer overens, så er det bestemmelsen i førstnævnte, der gælder. Det betyder, at hvis du som lejer ifølge din kontrakt har ret til at holde husdyr, men ifølge din husorden ikke må, så kan lejer kræve at holde husdyr.

Hvad betyder “nej til husdyr”? 

Hvis du som udlejer har krydset af i feltet “nej til husdyr” i kontraktens § 10, betyder det, at lejeren ikke må anskaffe sig et husdyr. Det er derimod ikke nødvendigvis ensbetydende med, at lejer ikke må holde smådyr. Hvis du som lejer overvejer at anskaffe dig et kæledyr, så skal du derfor først undersøge, hvad der skrevet under på. 

Det er nemlig vigtigt at være opmærksom på, at smådyr ikke er lig med husdyr. Husdyr anses som værende større, løsgående dyr såsom hunde og katte. Dyr som hamstere, undulater og akvariefisk er derimod ikke husdyr men smådyr. Hvis udlejer har afkrydset feltet “nej til husdyr” i § 10, har lejer derfor fortsat ret til at holde smådyr. Hvis du som udlejer ikke ønsker, at lejer skal holde hverken smådyr, herunder reptiler, fisk, fugle og lignende, så skal det angives i § 11 eller i en husorden. 

Må lejer have besøg af et husdyr?

Ja, lejer må gerne få besøg af et husdyr, selvom udlejer ifølge kontrakten har forbudt, at der holdes husdyr i lejemålet. Det kan være en fordel at meddele det til din udlejer, hvis du tit får besøg af det samme husdyr, så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt du som lejer rent faktisk ejer husdyret. Hvis du som udlejer ønsker at begrænse din lejers mulighed for at få besøg af et husdyr, skal det angives i § 11.

Må lejer passe et kæledyr? 

Ja, lejer må gerne passe et kæledyr, selvom der er forbud mod at holde husdyr i lejemålet ifølge kontraktens § 10. Hvis du som udlejer ikke ønsker, at lejer skal passe hund i lejemålet, skal det angives i § 11 som et særligt vilkår. 

Kan udlejer fortryde, at det er tilladt lejer at holde husdyr? 

Nej, hvis udlejer i § 10 har tilladt lejer at holde husdyr, kan udlejer ikke på et senere tidspunkt kræve, at lejer enten stopper med at holde husdyr eller flytter. Udlejer kan nemlig ikke ændre en underskrevet aftale, medmindre han bliver enig med lejer om at lave ændringer.

Hvis udlejer derimod ændrer husordenen således, at lejer ikke længere må holde husdyr, har det den betydning, at ændringen ikke har virkning for de husdyr, som lejer allerede har anskaffet sig, da det var tilladt. Oplever du som lejer ændringer i husordenen i forhold til om husdyr er tilladt eller ej efter, at du har anskaffet dit kældedyr i overensstemmelse med den tidligere husorden, kan du fortsat beholde dit kæledyr i hele dets levetid.

Som lejer er du dog ikke berettiget til at anskaffe dig et nyt husdyr efterfølgende, hvis udlejer har ændret husorden, da ændringen til “husdyr forbudt” er gældende for fremtiden. Ændringen i husordenen er dog kun gældende for fremtiden, hvis den ikke strider imod lejers rettigheder i kontrakten, da den som nævnt går forud for en husorden. 

Må udlejer opkræve en merudgift for, at lejer holder husdyr? 

Nej, du må som udlejer ikke opkræve en merudgift for, at lejer holder husdyr, hvilket skyldes, at udlejere ikke er tildelt denne rettighed gennem lejeloven. Dette gælder også, selvom du som udlejer bruger merudgiften på at istandsætte lejemålet efter lejers fraflytning.

Hvad kan udlejer gøre, hvis lejer holder husdyr, selvom det ikke er tilladt? 

Hvis lejer holder husdyr, selvom det ikke er tilladt, er du som udlejer forpligtet til at sende lejer en skriftlig advarsel, så lejer har mulighed for at skille sig af med husdyret. Holder lejer husdyr, selvom udlejer har forbudt det, er der nemlig tale om en misligholdelse af lejeaftalen. Hvis lejer, uanset advarsel fra udlejeren, vælger at beholde husdyret i lejemålet, kan udlejer derfor ifølge lejeloven opsige eller ophæve lejeforholdet, hvis udlejer har afsendt en forudgående advarsel. 

Siden 2018 har det dog været sværere for udlejere, at ophæve lejeaftalen, hvis lejerne ikke overholder lejeaftalens forbud mod husdyr. Det skyldes, at Boligretten i en afgørelse kom frem til, at udlejer ikke kunne sætte lejer ud af lejemålet, selvom lejer havde holdt hund i strid med § 10. Rettens begrundelse var, at hunden ikke havde været til væsentlig gene for de øvrige beboere i opgangen.

Selvom praksis har gjort det sværere for udlejere at ophæve en lejeaftale med lejere ved ulovligt hold af husdyr, så anbefaler vi dog altid, at lejer spørger sin udlejer om lov, før han eller hun anskaffer sig et husdyr, hvis ikke udlejer allerede ifølge § 10 har givet lejer tilladelse. 

Kan udlejer ophæve lejemålet, hvis lejers husdyr er til gene for naboerne? 

Ja, udlejer kan i visse tilfælde ophæve lejemålet, hvis lejers husdyr er til væsentlig gene for naboerne. Det gælder også selvom, husdyr ifølge aftalens § 10 og 11 er tilladt, hvis lejers husdyr er til gene for de øvrige beboere. Dog skal udlejer inden ophævelse af lejemålet have sendt flere skriftlige advarsler, som lejeren har modtaget uden at reagere på dem.

Et husdyr er til gene for naboerne, hvis den enten lugter eller larmer meget. Anskaffer du dig et kæledyr i din lejebolig, så gælder de generelle ordensregler om at overholde god skik og orden i lejemålet i overensstemmelse med lejeloven også for dit husdyr.

Hvad kan udlejer gøre, hvis lejers husdyr har beskadiget lejemålet? 

Hvis lejers husdyr har beskadiget lejemålet, kan der ske istandsættelse med lejers depositum ved fraflytning. Lejer skal nemlig aflevere det boligen i samme stand som ved indflytning med undtagelse af den forringelse, som skyldes almindelig slid og ælde. Hvis en hund eksempelvis har bidt en dørkram i stykker, kan udlejer istandsætte dørkarmen med lejers depositum ved fraflytning, da en nedbidt dørkarm ikke er almindelig slid og ælde.

Lejer skal derfor være opmærksom på, at der kan komme større istandsættelsesudgifter ved fraflytning af et lejemål, hvis man har et husdyr, end hvis ikke man har holdt husdyr i lejeperioden. 

Er det muligt at finde en lejebolig, hvor husdyr er tilladt? 

Ja, det er muligt at finde en lejebolig, hvor husdyr er tilladt, selvom der er et overtal af boliger hvor husdyr ikke er tilladt. BoligPortal har dog lige nu over 3000 ledige lejeboliger, hvor det er tilladt at have husdyr. 

På BoligPortal kan du også oprette et gratis BoligAgent. Først vælger du et filter til din søgning ved hjælp af filtreringsmuligheder, hvor du blandt andet kan vælge lejemålets beliggenhed, boligtype, størrelse og meget mere. Du kan også indtaste som et krav, at husdyr skal være tilladt. Når du har tilføjet et filter, trykker du blot “BoligAgent for denne søgning”. Derefter vil du få en mail, så snart en bolig med dine kriterier bliver aktiv på hjemmesiden.

Det betyder, at du hurtigt og nemt kan finde en lejebolig, hvor der også er plads til din hund eller kat. Samtidig kan du kontakte udlejer så snart du får besked om boligen, og på den måde optimere dine chancer for, at komme i betragtning til en lejebolig med husdyr tilladt. 

Held og lykke

Vi håber, at I er blevet klogere på hvilke regler, der er gældende i forskellige situationer i henhold til lejeloven, husordenen og kontrakten. Og til alle lejere; husk at det altid er en god idé at læse de to dokumenter grundigt, inden du anskaffer dig et husdyr i din lejebolig