Opsigelse af lejemål og lejekontrakt

Boligretten

Når man vil opsige sin lejebolig, er der nogle vigtige love og regler man skal følge. Dette er til for at udlejer har de bedste forudsætninger for at finde en ny lejer.

Opsigelse af lejemål og lejekontrakt

Når du vil opsige din lejekontrakt, som er det samme som at opsige lejemålet, er det vigtigt, at du læser lejekontrakten godt igennem, så du ved hvilke forpligtelser, du har i forhold til udlejer i forbindelse med opsigelse af lejemålet.

Opsigelsesperioden vil typisk være tre måneder for et helt lejemål, og én måned for et værelse. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at hvis du opsiger lejekontrakten midt i en måned, vil opsigelsesperioden være løbende måned + opsigelsesvarslets længde, der varierer afhængigt af, hvad der er aftalt med udlejer i lejekontrakten.

Hvis udlejer vil opsige dig

Hvis det derimod er udlejer, som gerne vil opsige dig, så skal du også være opmærksom på, hvad der står i lejekontrakten. Der skal nemlig være en valid begrundelse for, at udlejer vil opsige dig, for at det er lovligt.

Dette kan være, hvis udlejer gerne vil have lejeboligen til eget brug, eller hvis lejemålet skal renoveres, nedrives eller sælges. Du har dog stadig krav på genhusning, hvis udlejer vil renovere eller nedrive hele ejendommen. Sælges boligen vil den nye køber godt kunne opsige dig, men det vil være med en opsigelsesperiode på 12 måneder.

Råd og regler ift. opsigelse af lejemål

Vi har samlet nogle nyttige spørgsmål vedrørende opsigelse af lejemål herunder. Hvis du går og overvejer, om du skal opsige din lejebolig, lejlighed eller værelse, så læs disse spørgsmål først, så du har helt styr på lejelovens regler.

1. Hvordan opsiger jeg min lejebolig?

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål og dermed også din lejekontrakt, skal du skriftligt meddele det til udlejer. Hvis du ønsker at opsige lejemålet pr. SMS eller pr. E-mail er det vigtigt, at du sikre dig, at du har tilladelse til at anvende denne kommunikationsform ifølge lejekontrakten. Hvis ikke du har tilladelse til at anvende digital kommunikation, hvilket ofte vil være tilfældet, så skal opsigelse meddeles til udlejer pr. brev.

Husk at gøre det i god tid, da opsigelsesperioden først træder i kræft ved ny månedsstart.

2. Hvad skal min opsigelse indeholde?

Når du som lejer ønsker at opsige din lejekontrakt, er det eneste krav, du skal overholde, for at opsigelsen er gyldig, kravet om skriftlighed.

Herudover skal du være opmærksom på:

 1. Udlejer skal oplyses om din nye adresse (frist: 8 dage før opsigelsesperiodens udløb)
 2. Din opsigelsesperiode er løbende måned + opsigelsesvarslets længde

Opsigelsen kan med fordel indeholde:

 • Fulde navn og kontaktinformationer
 • Lejemålets adresse
 • Dato for opsigelse og fraflytning
 • Din nye adresse, hvis du er bekendt med den
 • Registrerings- og kontonummer til evt. depositum

3. Hvor lang er opsigelsesperioden?

Opsigelsesperioden står i din lejekontrakt, men er i langt de fleste tilfælde tre måneder, da det er den maksimale opsigelsesperiode, som udlejer må sætte. Bor du på et værelse, hvor der ikke hører noget køkken til, så vil opsigelsesperioden ofte kun være en måned.

Du skal være opmærksom på, at opsigelsesperioden på tre måneder først starter fra d. 1. i måneden. Det vil sige, at hvis du melder opsigelsen til udlejer d. 17. september, så vil opsigelsesperioden starte d. 1. oktober, og du vil altså først være ude af lejeaftalen d. 1. januar.

Desuden skal du være opmærksom på, at det tæller fra, hvornår udlejer har modtaget opsigelsen. Hvis du sender et fysisk brev d. 29, men det først kommer frem d. 2, så kan udlejer lovligt kræve, at du skal blive i lejligheden en måned ekstra.

4. Skal jeg betale husleje i opsigelsesperioden?

Ja og nej – det kommer nemlig an på, hvilken aftale du har med udlejer om forudbetalt husleje.

Hvis du har aftalt med udlejer, at han eller hun skal tilbagebetale din forudbetalte husleje ved fraflytning, skal du fortsat betale husleje i opsigelsesperioden.

Hvis aftalen derimod lyder på, at du skal “bo din forudbetalte leje op”, så skal du ikke betale husleje i opsigelsesperioden, da det allerede er indregnet.

5. Kan jeg opsige lejemålet, hvis det er tidsbegrænset leje?

Hvis du lejer en lejebolig i en tidsbegrænset periode, så kan hverken lejer eller udlejer opsige aftalen, medmindre der er aftalt andet. Det skal altså stå i lejekontrakten, at du kan opsige lejemålet før den aftalte lejeperiode er slut, ellers kan du ikke opsige lejemålet før tid.

6. Er det muligt at fortryde sin opsigelse?

Nej, det er ikke muligt at fortryde sin opsigelse. Udlejer kan faktisk lovligt bede dig om at flytte ud af lejeboligen. Hvis der sker noget, der gør, at du ikke vil opsige din lejlighed alligevel, så skal du hurtigst muligt melde det til udlejer. Hvis du er heldig, så lader udlejer dig fortsætte lejeaftalen. Det kan jo være, at udlejer gerne vil undgå besværet med at finde en ny lejer, hvilket kan komme dig til gode. Dette er dog stadig ensidigt udlejers beslutning.

7. Kan udlejer opsige mig?

Nej, udlejer kan ikke opsige dig uden videre. Der skal være en saglig grund til det.

De tilfælde, hvor udlejer gerne må opsige lejer er for eksempel:

 1. Ombygning/renovering eller nedrivning af lejemålet. Lejer skal tilbydes genhusning ved renovering, der gør lejemålet ubeboeligt.
 2. Lejemålet er et hus med to beboelseslejligheder, hvor udlejer allerede bor i den ene. Her er opsigelsesvarslet er 12 måneder.
 3. Udlejer ønsker selv at bo i lejemålet Her er opsigelsesvarslet 12 måneder.
 4. Udlejer ønsker at sælge lejemålet. Her er opsigelsesvarslet 12 måneder for de nye ejere af lejemålet.

8. Hvad er genudlejningspligt?

Udlejer har en genudlejningspligt, der betyder, at han eller hun har pligt til at forsøge at finde en ny lejer, som vil flytte ind i lejemålet. Hvis lejer ønsker at fraflytte lejemålet før opsigelsesperiodens udløb, får det derfor betydning. Du har nemlig som lejer ret til at fraflytte lejemålet før tid, hvis udlejer kan finde en ny lejer i opsigelsesperiode. Hvis du fraflytter før tid har det yderligere den fordel, at du har krav på at få en del af din forudbetalte husleje tilbage, svarende til den periode du fraflytter lejemålet før opsigelsesperiodens udløb.

1. Hvordan opsiger jeg min lejebolig?

Du skal meddele til udlejer, at du gerne vil opsige lejemålet. Det eneste krav er, at udlejer får en skriftlig opsigelse fra dig, hvor der ikke kan herske tvivl om, at det er en opsigelse af lejemålet.

Husk at gøre det i god tid, da opsigelsesperioden først træder i kræft ved ny månedsstart.

2. Hvad skal der være med i min opsigelse?

Det eneste krav til opsigelse er, at den er skriftlig og at udlejer ikke kan være i tvivl om, at der er tale om en opsigelse.

Opsigelsen kan med fordel indeholde:

 • Fulde navn og kontaktinformationer
 • Lejemålets adresse
 • Dato for opsigelse og fraflytning
 • Din nye adresse, hvis du er bekendt med den
 • Registrerings- og kontonummer til evt. depositum