Vandafledningsafgift eller spildevandsafgift

spildevand afgift

Hvordan forholder det sig med den kommunale vandafledningsafgift i lejeforhold? Skal lejer betale for spildevand? Denne artikel gennemgår regler for den årlige afregning af spildevandsafgift og gør dig klogere på en udlejers muligheder for at opkræve lejer for vandafgiften gennem månedlig aconto vand.

Lejeloven og vandafledningsafgift

Vandafledningsafgift, vandafledningsbidrag, spildevandsafgift eller blot vandafgift er en afgift, som alle ejendomsejere betaler til kommunen, hvis deres ejendom er tilsluttet kloakker og andre offentlige spildevandsanlæg. Vandafledningsafgiften er en variabel forbrugsudgift ligesom vandforbruget, og den stiger derfor i takt med, at vandforbruget stiger. Det betyder også, at det ifølge lejeloven er tilladt for udlejer at opkræve lejer for spildevandsafgiften sammen med aconto vand, hvis der findes individuelle vandmålere på hvert lejemål i ejendommen. Omvendt er det ikke tilladt for udlejer at kræve betaling for vandafgiften, hvis lejer betaler for vandforbruget i huslejen.

Når udlejer beregner aconto vand, er det derfor en god idé at medregne sidste års vandafledningsafgift, da det ellers kan give en stor efterregning på aconto vand for lejer.

Fritagelse for vandafledningsafgift

Det er ikke muligt at blive fritaget fra at betale vandafledningsafgift, medmindre udlejers ejendom ikke er tilsluttet kloakker eller andre offentlige spildevandsanlæg. 

Som udlejer kan du opleve, at lejer ønsker fritagelse for vandafledningsafgiften, fx fordi lejer mener, at beløbet er for højt, eller at det ikke er deres udgift. Det er dog ikke lovligt for lejer at nægte at betale spildevandsafgiften, hvis der er en individuel forbrugsmåler i lejemålet, og lejer betaler aconto vand til udlejer. 

Det kan også være, at lejer betaler aconto vand direkte til forsyningsselskabet, men i sådan et tilfælde vil kommunen stadig sende regningen på vandafledningsbidraget til ejendommens ejer. Hvis du som udlejer modtager en regning på vandafledningsafgiften, selvom din lejer betaler aconto vand direkte til forsyningsselskabet, så kan du stadig kræve betaling for denne ved at sende regningen direkte videre til lejer.

Nægter lejer at betale spildevandsafgiften på trods af, at der er en individuel forbrugsmåler på lejemålet, så kan du som udlejer ophæve lejeaftalen, da det svarer til, at lejer ikke betaler husleje.

3 spørgsmål til spildevandsafgift

1. Hvad er vandafledningsafgift?

Spildevandsafgift eller vandafledningsafgift er en variabel vandafgift til kommunen for brug af kloakker og offentlige spildevandsanlæg. Vandafledningsbidraget stiger i takt med vandforbruget, og det er en afgift, som skal betales af alle, der bruger vandsystemer, som er tilsluttet kloakker og spildevandsanlæg.

 

Kommunen beregner vandafgiften på baggrund af det samlede vandforbrug i ejendommen, og regningen på vandafledningsafgift sendes derfor til ejeren af ejendommen, som så skal fordele udgiften på baggrund af de enkelte lejemåls vandforbrug.

2. Hvem er ansvarlig for vandafledningsafgift i lejeforhold?

Ejer og udlejer du en ejendom med ét eller flere lejemål, så er det vigtigt at vide, hvad vandafledningsafgift er, og hvordan det betales.

 

Vandafledningsafgiften hører sammen med vandforbruget, da det er en variabel udgift, som ændrer sig i takt med vandforbruget. Det betyder også, at udlejer kan opkræve lejer for betaling af vandafgiften, såfremt lejer betaler aconto vand i lejemålet.

 

Kommunen sender årligt en regning på vandafledningsafgiften for hele ejendommen til ejendommens ejer, og så er det ejendommens ejers ansvar at fordele vandafgiften til dem, der skal betale på baggrund af deres vandforbrug.

 

Vandafledningsafgiften vil typisk være et forholdsvist højt beløb, hvis det hele skal betales på samme tid, og derfor er det en fordel for lejer, hvis du som udlejer medregner beløbet i den månedlige aconto-betaling.

3. Skal lejer betale vandafledningsafgift?

Betaler lejer aconto vand i lejemålet på baggrund af en individuel forbrugsmåler, så er det tilladt for udlejer at opkræve lejer for vandafledningsafgiften. Da vandafgiften stiger i takt med, at vandforbruget stiger, så er det omvendt ikke tilladt for udlejer at fordele udgiften mellem lejemålene, hvis der blot er én samlet forbrugsmåler.

 

Det betyder altså, at lejer kun skal betale vandafledningsafgiften, hvis lejer betaler aconto vand enten til udlejer eller direkte til forsyningsselskabet. Betaler lejer for vandforbruget gennem huslejen, fordi der kun er én samlet vandmåler for hele ejendommen, så er vandafledningsafgiften udlejers udgift. I dette tilfælde svarer vandafledningsafgiften nemlig til en efterregning for vandforbrug, hvilket ikke er tilladt at kræve, hvis lejer ikke betaler aconto vand.