Hvad er lejers rettigheder?

Hvad er lejers rettigheder.

Når du som lejer indgår en lejekontrakt med udlejer, er det vigtigt, at du kender til dine rettigheder. Hos BoligPortal vil vi rigtig gerne hjælpe dig med det, hvorfor vi herunder gennemgår lejers rettigheder punkt for punkt.

Hvad er lejers rettigheder ved salg af lejemålet?

Udlejer må gerne sælge den lejebolig, som du bor i, medmindre kontrakten indeholder en bestemmelse om, at udlejer ikke kan overdrage kontraktforholdet til en ny udlejer. Derimod kan udlejer ikke opsige lejer med den begrundelse, at udlejer ønsker at sælge lejemålet. 

Køberen af en lejebolig, hvor der bor lejere, forpligter sig altså over for de lejere, der bor i lejemålet på købstidspunktet. Den nye udlejer kan dog opsige dig som lejer med en frist på 12 måneder, hvis den nye ejer selv ønsker at bo i boligen. Den nye udlejer kan ikke kræve, at du som lejer underskriver en ny kontrakt, da din tidligere kontrakt fortsat er gyldig.

Skal lejer have udleveret alle lejemålets nøgler?

Ja, du har som lejer ret til at få alle lejemålets nøgler udleveret ved lejeperiodens begyndelse. Omvendt betyder det, at udlejer ikke har ret til at beholde en nøgle. Som lejer bør du undgå at skrive under på en kontrakt, hvor udlejer har betinget sig ret til én eller flere nøgler til din lejebolig.

Må udlejer have adgang til mit lejemål?

Hvorvidt udlejer må kræve adgang til lejers lejebolig afhænger af begrundelsen. Udgangspunktet er, at udlejer mister brugsretten til lejemålet fra det tidspunkt, hvor lejer begynder at betale husleje og modtager nøglerne.

Udlejer har dog ret til at få adgang til lejemålet, uden at varsle det for dig, når forholdene kræver det. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at udlejer skal forhindre en væsentlig vandskade. 

Hvis du som lejer af en bolig nægter udlejer adgang i en sådan situation, kan udlejer kun få adgang til lejeboligen med fogedens hjælp. Lejer har i denne situation pligt til at erstatte udlejer det tab, der kan være opstået som følge af forhindringen af at udbedre skaderne.

Lejers rettigheder ved vedligeholdelsesarbejde o.lign.

Ønsker udlejer derimod adgang til lejemålet med den begrundelse, at vedkommende ønsker at udføre vedligeholdelse eller boligforbedringer? Så har du som lejer krav på 6 ugers varsel ved mindre renoveringer og 3 måneders varsel ved større. Hvis lejer er uenig i forbedringsarbejderne, er det op til retten at afgøre hvilken part, der har ret.

Lejers rettigheder i forbindelse med fremvisning

Din udlejer har ifølge lejeloven ret til adgang til lejemålet, hvis der skal være fremvisning for nye lejere. Her skal du som lejer give udlejer adgang mindst to timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Det er dog ikke et krav, at du som lejer er til stede ved fremvisningen.

Må lejer korttidsudleje sin lejebolig via Airbnb?

Udgangspunktet er, at lejer ikke har ret til at foretage korttidsudlejning via Airbnb, medmindre udlejer har samtykket hertil. Hvis du som lejer udlejer din lejebolig via Airbnb, selvom lejekontrakten udtrykkeligt siger, at du ikke har denne rettighed, så har udlejer pligt til at give dig en skriftlig advarsel. 

Vælger du som lejer ikke at rette ind efter udlejers påbud, kan du sættes ud af lejemålet. Det skyldes, at du som lejer anvender lejemålet erhvervsmæssigt og ikke til beboelse, fordi du tjener penge på udlejningen via Airbnb. Lejemålet bruges derfor ikke til det formål, som der er aftalt mellem lejer og udlejer i kontrakten.

Må lejer foretage ændringer i sin lejebolig?

Til dig der gerne vil have et hurtigt svar, så må du som lejer gerne foretage ændringer, der ikke påvirker lejemålets værdi. Mere specifikt betyder det, at hvorvidt du må foretage ændringer i dit hjem eller ej, afhænger af hvor store ændringer, der er tale om. For eksempel må du gerne bore mindre huller i væggen.

Derudover må du også gerne foretage sædvanlige installationer i boligen såsom installation af vaskemaskine og køleskab. Du skal dog som lejer meddele udlejer om installationerne, inden de laves. Dette er et krav til dig som lejer, da udlejer har ret til at modsætte sig dine ønsker, hvis ejendommens systemer ikke kan klare de ønskede installationer.

Som lejer må du desuden gerne foretage mindre forbedringer af lejemålet, hvis lejemålet ikke mister sin identitet. Dette indebærer, at man ikke må foretage forbedringer af lejemålet, der eksempelvis kræver en byggetilladelse fra kommunen.

Hvad er lejers rettigheder ved fraflytning?

Lejer har, med undtagelse af almindelig slid og ælde, pligt til at aflevere lejemålet i samme stand som ved indflytning. Udlejer kan udelukkende kræve normalistandsættelse ved lejers fraflytning. Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, har du som lejer i øvrigt krav på, at der bliver afholdt indflytnings- og udflytningssyn. 

Som lejer skal du kaldes ind til flyttesynet med mindst 1 uges varsel. Og boligen skal synes senest 2 uger efter fraflytningen. Du har som lejer også ret til at få udleveret en fraflytningsrapport ved synet. Sidst men ikke mindst har du også ret til at lade være med at skrive under på fraflytningsrapporten, hvis du ikke er enig i udlejers istandsættelseskrav. 

Hvis du gerne vil vide mere om dine rettigheder

Ønsker du at læse mere om dine rettigheder som lejer i forbindelse med din flytning, så kan du klikke dig videre til vores blogindlæg Lejeloven: fraflytning af lejemål her.

Vi håber, at du fandt den viden, som du søgte. Tak, fordi du læste med.

Hvilke rettigheder har lejer, hvis udlejer vil sælge lejeboligen?

Du har som lejer ret til at blive boende i din lejebolig i 12 måneder efter købsdatoen. Desuden kan den nye udlejer kun opsige lejeaftalen, hvis vedkommende selv ønsker at bo i boligen. Opsiger din nye udlejer dig af anden årsag, kan du referere til den juridisk bindende aftale beskrevet i din lejekontrakt med den forrige udlejer.

Kan min udlejer kræve adgang til boligen?

Fra den dato, hvor du begynder at betale husleje og har modtaget dine nøgler skal udlejer have din tilladelse, hvis vedkommende ønsker adgang til boligen. Du skal dog være opmærksom på, at din udlejer har ret til adgang i forbindelse med fremvisning for nye lejere og forhindring af væsentlige skader (eksempelvis vandskader). I disse situationer skal i sammen finde et bekvemt tidspunkt, hvor udlejer kan få adgang til boligen.

Må udlejer have nøgler til lejemålet?

Nej. Udlejer må ikke kræve at bevare en nøgle til din lejebolig. Du har ret som lejer, at beholde alle nøglerne. Nogle vælger dog at aflevere en nøgle til udlejer i tilfælde af akutte situationer. Det kan eksempelvis være et slemt vandskade, som kræver at udlejer hurtigt skal have adgang til din bolig.

Må man leje sin lejelejlighed ud på Airbnb?

Som udgangspunkt  har lejer ikke ret til at foretage korttidsudlejning via Airbnb – medmindre  udlejer har givet samtykke på det. Udlejer du alligevel din lejelejlighed, selvom lejekontrakten siger du ikke må, har udlejer pligt til at give dig en skriftlig advarsel.