Hvor mange må man bo sammen i en lejlighed?

Hvor mange må man bo i en lejlighed

Det er vigtigt at vide, hvor mange der må bo i en lejlighed, når man er boligsøgende og ønsker at flytte sammen med andre, eller hvis man vil flytte ind hos sin kæreste eller ægtefælle.

Reglerne afhænger af relationen mellem beboerne, samt om der er tale om almindelig udlejning eller fremleje. Læs videre herunder og bliv klogere på reglerne for, hvor mange man må bo i en lejlighed.

Hvor mange må man bo sammen i en lejlighed?

Når du lejer en lejlighed af en udlejer, er reglen, at der maksimalt må udlejes til op til to personer pr. beboelsesrum for såvel personer i samme husstand som roomies på indflytningstidspunktet. 

Er der for eksempel tale om en toværelses lejlighed, må der maksimalt bo fire personer, og hvis det er en treværelses lejlighed må bo seks personer. Det er underordnet, om det er børn eller voksne, der bor i lejemålet – reglerne er de samme. 

Vær opmærksom: Nogle boligforeninger forbyder at have to personer i en ét værelses lejlighed – medmindre lejligheden overstiger et hvis antal kvadratmeter. Derfor skal du være opmærksom på, hvilke regler boligforeningen har fastlagt, hvis du lejer gennem en boligforening.  

Lejers ret til at bo med samlevende, ægtefælle og/eller børn

Efter lejers indflytningstidspunkt kan udlejer ikke modsætte sig, at samlevende eller ægtefæller ønsker at flytte sammen. Det følger af lejeloven, at lejer uden udlejers samtykke kan overlade brugen af lejemålet til medlemmer af sin husstand, hvilket ægtefæller og samlevende hører ind under.

Medlemmer af husstanden, der flytter ind efter lejers indflytningstidspunkt, kan dog ikke kræve at få sit navn på lejekontrakten, hvis udlejer ikke vil tillade det. Det er derfor også muligt at udvide familien med børn, uden at man af den årsag skal fraflytte lejemålet.

Igen er det vigtigt at bemærke, at der kan være andre regler ifølge vedtægterne, hvis lejeboligen er lejet gennem en boligforening.

Særlige forhold for, hvor mange man må bo i en lejlighed

Selvom udgangspunktet er, at der maksimalt må udlejes til op til to personer pr. beboelsesrum, kan man få dispensation fra kommunalbestyrelsen, hvis særlige forhold taler for.

Det kan for eksempel være, at en datter ønsker at flytte ind hos sine plejekrævende forældre, en handicappet, der bor hos sine forældre eller lignende. I så fald må der efter omstændighederne bo flere end maksimalt to personer pr. beboelsesrum i lejemålet.

Hvor mange må der bo i en lejlighed ved fremleje?

Ved fremleje af hele eller dele af en lejebolig, må der ikke bo flere personer i lejemålet end antallet af beboelsesrum. Herudover må op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum fremlejes ved udlejning af en hel lejlighed. Det vil sige, at man ikke kan fremleje et værelse til for eksempel et kærestepar, der gerne vil flytte ind på værelset sammen. De skal have hver deres værelse for at det kan blive aktuelt.

Vi håber, at du er blevet klogere på, hvor mange, der må bo i en lejlighed. Vi er glade for at kunne hjælpe dig godt på vej i din boligsøgning.

Hvor mange personer må man bo i en lejlighed?

Du må bo maksimum 2 personer pr. beboelsesrum på indflytningstidspunktet. Det vil sige du kan bo 2 personer i en étværelses lejlighed, 4 personer i en toværelses lejlighed også videre. Hvis lejligheden er lejet gennem en boligforening, så husk at tage højde for boligforeningens regler, da nogle forbyder at bo to personer i etværelses lejlighed.

Må man bo flere i en lejlighed ved særlige forhold?

Det gælder som udgangspunkt 2 personer pr. beboelsesrum. Dog kan man få dispensation fra kommunalbestyrelsen, hvis der er tale om særlige forhold såsom at flytte ind hos sine plejekrævende forældre, en handicappet, som bor hos sine forældre eller lignende. I disse situationer kan du få tilladelse fra kommunalbestyrelsen at bo flere i en lejlighed end det tilladte.