Regler for boligstøtte: Hvem kan få boligstøtte?

Måske har du været så heldig at finde drømmeboligen på BoligPortal. Når du har fundet dit nye hjem, er det værd at undersøge, om du kan få boligstøtte (også kaldet boligsikring). Få svar på, om du kan få boligstøtte og bliv klogere på reglerne herunder, hvor vi besvarer de syv oftest stillede spørgsmål om boligstøtte.

1. Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte, også kaldet boligsikring, dækker over samme begreb, nemlig en individuel økonomisk støtte fra det offentlige med det formål at dække din husleje. Du kan altså ikke søge boligstøtte til dækning af forbrug i form af vand, varme og el. Det er værd at bemærke, at begrebet boligsikring oftest anvendes i relation til ansøgere, der bor til leje og ikke modtager socialpension. Mens ansøgere af en boligydelse bevilliges til modtager af invaliditetsydelser og til folke- og førtidspensionister, som bor til leje i ejerboliger og som private andelshavere.

2. Hvem kan få boligstøtte?

Lovens udgangspunkt er, at boligstøtte kan søges af alle lejere i Danmark. Herudover af ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger, der modtager førtidspension eller folkepension i Danmark. Bor du i et forældrekøb skal der være indgået en lejekontrakt, før du kan søge om boligstøtte, hvilket i så fald bevilliges efter de almindelige regler. Herudover kan du søge om boligstøtte, hvis du bor i en fremlejet lejlighed.

Da personkredsen, der kan søge om boligstøtte, nu er afgrænset, skal du også være opmærksom på, at der gælder yderligere krav for at kunne søge om boligstøtte. For at søge boligstøtte skal der være indlagt vand og afløb til spildevand i boligen. Herudover skal du være lejer af en helårsbolig med eget køkken. Det betyder, at hvis du for eksempel bor med én eller flere roomies og deler køkken, er der kun én af jer, der kan søge om boligstøtte fra det offentlige.

3. Hvordan søger jeg boligstøtte?

Når du skal søge boligstøtte, kan det gøres digitalt på borger.dk, hvor du også på en lettilgængelig måde, uden NEM-ID, kan gå ind og beregne, hvor meget du kan få i boligstøtte. For at søge om boligstøtte skal du som lejer vedhæfte din lejekontrakt med ansøgningen, samt øvrige oplysninger om din indkomst, herunder indkomst i form at lejeindtægter fra dem du eventuelt bor sammen med. I nogle tilfælde indhenter Udbetaling Danmark selv disse oplysninger, og du kvitterer med din ansøgning for, at de har tilladelse til at indhente de relevante oplysninger.

Når du har sendt en ansøgning, behandler Udbetaling Danmark ansøgningen, hvorefter du får at vide, om du er berettiget til boligstøtte og i så fald til hvor meget. Sagsbehandlingsfristen er 9 uger fra den dag, Udbetaling Danmark modtager din ansøgning, men den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har de seneste år været 6 uger for behandling af en ansøgning om boligstøtte.

4. Hvad kan jeg få i boligstøtte?

Hvor meget du kan få i boligstøtte, afhænger af en række individuelle faktorer såsom:

  • Din husleje, når udgifter til forbrug er fratrukket
  • Hvor mange kvadratmeter din bolig er
  • Hvor mange der bor i hustanden
  • Indkomst og formue for samtlige i hustanden – herunder evt. lejeindtægt for fremleje
  • Om du er folkepensionist eller førtidspensionist

Det er derfor umuligt at sige noget generelt om, hvor meget du kan få i boligstøtte, men det er muligt for dig at regne dig frem til, hvad du kan modtage på borger.dk’s hjemmeside.

Du skal dog være opmærksom på, at Udbetaling Danmark hver måned holder øje med dine indkomstoplysninger fra SKAT, så hvis din indkomst ændrer sig, ændrer din boligstøtte sig også.

5. Hvor lang tid går der, før man får boligstøtte?

Udbetaling Danmark behandler først din ansøgning fra den dag, du flytter ind i lejemålet, og det gælder uanset, om du har søgt boligstøtte inden du flyttede ind. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at der er en bagkant således, at du skal søge om boligstøtte senest 30 efter indflytning. Hvis du således søger senest 30 dage efter indflytning får du boligstøtte med tilbagevirkende kraft, fra den dag du flyttede ind i lejemålet.  

6. Hvornår får man boligstøtte udbetalt?

Du får din boligstøtte udbetalt direkte eller fra dit boligselskab, som vil trække beløbet fra i din husleje. Hvordan netop din boligstøtte udbetales, oplyses af Udbetaling Danmark i det brev, du modtager, når de har behandlet din ansøgning.

Hvis du allerede bor i en lejlighed, og ikke har søgt boligstøtte i forbindelse med flytning, kan du få boligstøtte fra den 1. i måneden, efter Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du allerede får udbetalt boligstøtte, men skal flytte til en ny bolig, skal du huske at afmelde din boligstøtte på din tidligere adresse og søge om boligstøtte på ny. Du kan altså ikke overføre boligstøtten fra din tidligere bolig til din nye bolig.

7. Skal man betale skat af boligstøtte?

Nej, du skal heldigvis ikke betale skat af din boligstøtte.