Skal du eje eller leje din næste bolig?

Er det bedst at eje eller leje en bolig i en krisetid med inflation og høje renter, når der samtidigt er udsigt til prisdyk på ejerboligmarkedet? Dét har vi spurgt Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann om. Få svaret herunder!

Ejerbolig eller lejebolig?

Vi har bedt boligøkonom Lise Nytoft Bergmann om at lave en økonomisk beregning på, hvad det koster en familie at bo i en ejerlejlighed vs. lejelejlighed. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i to tilsvarende lejligheder på ca. 100 kvm. i København.

Beregningerne tager udgangspunkt i de månedlige udgifter ved at bo, og medtager derfor ikke købs- og salgsomkostninger*, der kan betragtes som en engangsudgift.

*De væsentligste købs- og salgsomkostninger er tinglysning af skøde og realkredit lån, gebyrer til bank- og realkreditinstitut samt brug af ejendomsmægler ved salg.

Den største ubekendte: Udviklingen i boligpriserne

Ifølge Lise Nytoft Bergmann er den største udbekendte for beregningen den fremtidige udvikling i boligpriserne, som både kan stige og falde de kommende år. Historisk set har langt de fleste boligejere tjent penge på deres boliginvestering, hvis de har haft en lang tidshorisont, og sådan forventes det også at være fremadrettet.

Det afhænger af din situation og forventninger til fremtiden

Lise har derfor ikke et direkte svar på, om du bør gå med en ejerbolig eller lejebolig. Det afhænger af den enkelte families situation og forventninger til fremtiden. Men hun har forsøgt at lave et regnestykke, hvor hun tager udgangspunkt i tre mulige løsninger herunder.

Tre eksempler på månedlige udgifter

Lise Nytoft Bergmann har forsøgt at fremlægge et konkret regnestykke med tre forskellige eksempler på månedlige udgifter for henholdsvis en ejerlejlighed der ikke afdrages på, en ejerlejlighed med et fastforrentet lån og en lejebolig:

”I eksemplet med de to sammenlignelige lejligheder, er ejerlejligheden den billigste boligform, hvis man antager, at familien vælger ikke at betale afdrag på deres lån, og man ikke medtager købs- og salgsomkostninger samt fremtidige ændringer i boligpriser og realkreditrenter. I det tilfælde udgør de månedlige udgifter ca. 12.300 kr., men det hører med til konklusionen, at der er mange ubekendte i opgørelsen, der nemt kan tilte fordelagtigheden i både positiv og negativ retning. Vælger familien derimod at finansiere ejerlejligheder med et fastforrentet lån, ligger den månedlige udgift på ca. 19.900 kr., mens det koster 17.855 kr. for lejeboligen”


Lise Nytoft Bergmann
Boligøkonom hos Nordea

Flytteomkostningerne for de to boligformer er nogenlunde ens. Når du overtager en ejerlejlighed, skal der ofte males samt foretages en lettere istandsættelse, mens du ofte overtager en lejelejlighed nymalet og i god stand mod til gengæld også at aflevere den i samme stand ved fraflytning – evt. ved brug af det indbetalte depositum.

Fordele ved at leje en bolig vs. eje en bolig

   

Fordele ved at bo til leje

 • Du har en stor grad af fleksibilitet, da du ikke er bundet på samme måde økonomisk.
 • Du skal ikke selv stå for vedligeholdelse, da det er udlejers ansvar.
 • Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med at bo i en lejebolig.
 • Du har mulighed for at prøve forskellige byer eller områder af.
 • Du har mulighed for at prøve forskellige boligtyper af, herunder lejlighed, hus eller rækkehus.
 • Ikke en del af nationaløkonomiske konjunkturer.

Fordele ved at eje

 • Ejerbolig kan almindeligvis fungere som opsparing.
 • Stiger boligen tilstrækkeligt i værdi til at opveje mæglersalær og øvrige handelsomkostninger, kan du få en nettogevinst ved salg.
 • Du kan optage ekstra lån med sikkerhed i evt. friværdi i ejerboligen. Det giver en vis økonomisk fleksibilitet.
 • Du har meget stor indflydelse på, hvordan boligen skal indrettes og/eller anvendes.
 • Følger konjunkturer i samfundet.

Lejeboligmarkedet: Et trygt valg i en usikker tid 

En kort tidshorisont taler generelt til fordel for at leje en bolig, da det er dyrt at handle fast ejendom i Danmark, hvor en lang tidshorisont taler til fordel for ejerboligen. I det tilfælde kan købs- og salgsomkostningerne fordeles ud over mange år, og risiko for prisfald mindskes jo længere, du bliver boende i ejerboligen.

Du skal dog være opmærksom på, at huslejen ofte bliver reguleret med nettoprisindekset, hvorfor den normalt også vil stige over tid i en lejebolig.

Mere fleksibilitet på lejeboligmarkedet

En lejebolig giver dig en fleksibilitet, som ejerboligen ikke gør. Både fordi det er dyrt at sælge, men også fordi det kan tage lang tid at finde en køber til den ønskede pris, hvis ejerboligmarkedet kommer i modvind.

En lejebolig er desuden en fordel, hvis du endnu ikke er fuldt etableret, enten fordi du er usikker på, hvor du arbejder om to eller tre år, om du har en partner eller om der kommer børn til. Lejeboligen tilbyder således en fleksibilitet, som ejerboligen ikke rummer. En lejebolig har også den fordel, at det er udlejer, der står for eventuelle regninger til vedligeholdelse af ejendommen som f.eks. nye vinduer eller nyt tag. Samtidigt behøver du ikke selv at bøvle med håndværkere, hvis blandingsbatteriet går i stykker, afløbet er stoppet eller emhætten går i stykker. Her kan du i mange tilfælde nøjes med at ringe til din udlejer. Det kan spare dig både tid og besvær. 

Vi håber, at du træffer det rigtige valg for dig

Som Lise Nytoft Bergmann også understreger, er det vigtigste at kigge på sin egen families situation og forventninger til fremtiden, hvilket Anders Hyldborg, adm. direktør hos BoligPortal, også peger på:

”Det afhænger meget af den enkelte families individuelle præferencer. Har du en kortere tidshorisont og ved du endnu ikke helt hvor du vil slå dig ned som familie, kan lejeboligmarkedet være et trygt og sikkert valg. I dag skifter folk oftere job og karriere. Og lejeboligen passer godt til det fleksible liv, hvor jobbet tager os til udlandet, eller familien sejler jorden rundt. Det er ganske enkelt meget nemmere, hurtigere og billigere at komme af med en lejebolig end en ejerbolig,”


Anders Hyldborg
Adm. direktør hos BoligPortal

Hos BoligPortal ønsker vi dig held og lykke med at træffe den vigtige beslutning, om du skal eje eller leje din næste bolig.