Håndværkerfradrag 2021

Håndværker

Skal du have isoleret taget, energirenoveret din bolig, gjort hjemmet rent eller noget helt fjerde? Så er det værd at undersøge, om du kan få håndværkerfradrag og derved spare penge på arbejdslønnen.

Reglerne om håndværkerfradrag er en del af BoligJobordningen der giver dig mulighed for et årligt skattefradrag på op til 18.700 kr. pr. person for serviceydelser og håndværkerydelser. Serviceydelser giver dig nemlig et fradrag på op til 6.200 kr. pr. person og håndværksydelser giver et fradrag på op til 12.500 kr. pr. person.

 Læs mere herunder og bliv klogere på, hvad du kan få håndværkerfradrag for.

Håndværkerfradrag i lejebolig og ejerbolig

Tanken bag håndværkerfradrag er, at det skal være mere attraktivt for dig at vedligeholde din lejebolig eller ejerbolig, da fradraget er med til at gøre det billigere for dig at renovere og istandsætte.

1. Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag, der også bliver kaldt servicefradrag, er en todelt ordning, hvor du har mulighed for at få fradrag for ydelser og services foretaget i hjemmet. Det du kan trække fra i skat, er arbejdslønnen til henholdsvis håndværkeren og serviceyderen. Det betyder, at du kan spare penge på det arbejde, som servicepersoner og håndværkere udfører og det kan derfor være mere attraktivt for dig at vedligeholde og forbedre din bolig. Håndværkerfradrag blev gjort permanent fra 2018 med en ny finanslovsaftale og kan indberettes til SKAT gennem TastSelv.

2. Hvem kan få håndværkerfradrag?

Hvis du er fyldt 18 år inden udkanten af det år, hvor ydelsen eller servicen er blevet udført i dit hjem, kan du få et håndværkerfradrag i dit helårshus. Du skal derudover være skattepligtig i Danmark.

 

Hvis dig og din ægtefælle eller samlever har fælles økonomi, er det muligt at dele fradraget mellem jer. Det sker ved, at hver af jer indberetter den del af udgiften, som I hver især har betalt til SKAT.

3. Hvad er betingelserne helt generelt for at få håndværkerfradrag?

For at være berettiget til at håndværkerfradrag, gælder der nogle generelle betingelser:

 

 1. Det arbejde, du har fået udført, er at finde på SKAT’s liste over godkendte ydelser, du kan søge fradrag for (se denne længere nede i artiklen).
 2. Du skal have en faktura, der udtrykkeligt angiver, hvilke udgifter, du har haft til det udførte arbejde, samt hvor stor en del af udgifterne, der er gået til arbejdsløn.
 3. Din faktura skal være betalt digitalt.

4. Hvilke særlige regler gælder for håndværkerfradrag i en lejebolig?

Når du bor i en lejebolig, er du også berettiget til håndværkerfradrag, så længe det er en service- eller håndværkerydelse, der udføres i lejeboligen.

 

For at blive berettiget til et håndværkerfradrag som lejer, skal du udover de generelle betingelser opfylde følgende specifikke betingelser:

 

 1. Du skal selv betale for arbejdet, hvilket betyder, at såfremt du har betalt for forbedringerne via din husleje eller fra en vedligeholdelseskonto, kan du ikke få fradrag.
 2. Du skal fremgå i lejekontrakten, at du har ret til at vedligeholde boligen, uanset om det gælder boligens indre eller ydre.

 

Hvis du opfylder betingelserne, kan du ligeledes få håndværkerfradrag for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning så længe du kan dokumentere, at du har betalt for forbedringerne. Dette gælder uanset, om det er lejer eller udlejer, der bestiller arbejdet. Det samme gør sig gældende, hvis du kan dokumentere, at der er fratrukket et beløb fra dit depositum svarende til de forbedringer, der er lavet i lejemålet.

5. Hvad kan man få håndværkerfradrag for?

Du kan få håndværkerfradrag for serviceydelser og håndværkerydelser, hvis det udførte arbejde står på SKAT’s liste over godkendte ydelser, der kan ydes håndværkerfradrag for:

 

Serviceydelser inkluderer:

 • Almindelig rengøring i hjemmet
 • Børnepasning
 • Almindeligt havearbejde

 

Håndværkerydelser inkluderer:

 • Udvendigt malerarbejde
 • Isolering af tag, ydervægge og gulv
 • Udskiftning af vinduer, ruder og yderdøre
 • Installation, reparation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Installation eller forbedring af varmepumper, afløbsinstallationer og dræn
 • Tilslutning af bredbånd og installation af tyverialarm

6. Hvordan indberetter du håndværkerfradrag?

Når du vil indberette håndværkerfradrag, hvad end det en håndværks- eller serviceydelse, er det dit ansvar, at det bliver indberettet korrekt til SKAT via deres hjemmeside og kun hvis det er tilfældet, vil fradraget blive medregnet i din årsopgørelse. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at det kun er arbejdslønnen og ikke materialerne, du kan opnå skattefradrag for.

7. Hvad er fristerne for indberetning af dit håndværkerfradrag?

Når du indberetter håndværkerfradrag til SKAT, er det vigtigt, at du overholder tidsfristerne. For det første skal arbejdet være udført det år, hvor fradraget gælder. Den faktura håndværkeren eller serviceyderen har sendt til dig, skal i øvrigt være betalt inden første marts det følgende år. Den gængse frist for de fleste ydelser er, at de skal indberettes til SKAT inden d. 1. maj.

Serviceydelser i hjemmet

Serviceydelser i hjemmet omfatter almindelig rengøring, børnepasning og havearbejde. Læs om de specifikke former for serviceydelser herunder.

1. Almindelig rengøring i hjemmet

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
 • Indvendig og udvendig vinduespudsning.

2. Børnepasning

 • Pasning af børn i boligen
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra institutioner, skole, fritidsklub og aktiviteter.

3. Almindeligt havearbejde

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske
 • Snerydning

Håndværkerydelser i hjemmet

Håndværkerydelser omfatter alt fra udvendigt malerarbejde, isolering, installation og reparation samt udskiftning af diverse installationer. Læs om de syv forskellige områder, hvor du kan få håndværkerfradrag herunder.

1. Udvendigt malerarbejde

 • Maling af vinduesrammer
 • Maling af døre
 • Maling af ydervægge

2. Isolering af tag, ydervægge og gulv

 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Indsættelse af isolerende foring og filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde
 • Hulmursisolering
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

3. Udskiftning af vinduer, ruder og yderdøre

 • Nye ruder, vinduer, forsatsvinduer og døre
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

4. Installation, reparation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, gasfyrskedler og varmeanlæg

 • Radiatortermostatventiler og vejrkompenseringsanlæg
 • Udstyring
 • Udskiftning eller udskiftning af radiatorer og fjernvarmeunits
 • Afmontering af eksisterende brændeovne
 • Solvarmeanlæg – hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler
 • Etablering af stikledning

5. Installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller og husstandsvindmøller

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere og solceller.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller

6. Installation eller forbedring af varmepumper, afløbsinstallationer og dræn

 • Varmepumper – luft til luft varmepumper med eller uden kølefunktion
 • Jordvarmesystemet inkl. jordslange
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Kloakarbejde på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør og opsamlingstank
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg og rodzoneanlæg
 • Højvandsslukkere og radonudsugning

7. Tilslutning af bredbånd og installation af tyverialarm

 • Tilslutning af bredbånd – nedrivning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer
 • Installation af tyverialarm

Vi håber, at du er blevet klogere på, hvad håndværkerfradrag er, hvad der er omfattet af håndværkerfradrag samt om du lever op til kravene for at søge om håndværkerfradrag for en serviceydelse eller håndværkerydelse i din lejebolig eller ejerbolig.