Huslejekontrakt

Huslejenævnet

Hvis du vil udleje et lejemål, er starten på et godt lejeforhold en god huslejekontrakt. I denne artikel kan du blive klogere på, hvad en huslejekontrakt er, hvad den skal indeholde samt hvordan du laver den, så den lever op til lejelovens krav.

Hvad er en huslejekontrakt? 

En huslejekontrakt, som også kaldes en lejekontrakt, er en skriftlig aftale mellem lejer og udlejer om leje af et lejemål. Selvom lejeloven ikke stiller krav om, at du som udlejer skal lave en huslejekontrakt, når du indgår en lejeaftale, er det en rigtig god idé at gøre det – særligt for dig som udlejer. Hvis ikke der er lavet en huslejekontrakt, er det lejelovens almindelige regler, der gælder. 

Det betyder for eksempel, at du som udlejer ikke kan gøre de særlige vilkår i § 11 gældende. Derfor går du som udlejer glip af en række fordele, som kunne være noteret i huslejekontraktens § 11. Det er særlige rettigheder såsom huslejeregulering, længere opsigelsesvarsel og lejers fraflytning i istandsættelsesperioden. 

Hvad skal en huslejekontrakt indeholde?  

Der skal være en lang række af oplysninger i en huslejekontrakt herunder for eksempel informationer om parterne og det lejede, lejeforholdets begyndelse og ophør samt oplysninger om betaling af leje.

Herudover skal du huske at udfylde oplysninger om depositum og forudbetalt leje, varme, køling, vand og el samt oplysninger om lejemålets stand ved indflytning. Læs mere om, hvad en huslejekontrakt skal indeholde her.

Hvordan laver man en huslejekontrakt? 

Når du skal lave en huslejekontrakt, anbefaler vi, at du bruger BoligPortals digitale huslejekontrakt – der i øvrigt er helt gratis. Det smarte ved vores huslejekontrakt er, at du trin-for-trin bliver guidet igennem alle de informationer, som en huslejekontrakt skal indeholde.

Når informationerne i huslejekontrakten er udfyldt, vil de blive til en standard huslejekontrakt i Typeformular A10, der overholder gældende regler på området. Herudover kan lejer og udlejer underskrive huslejekontrakten med NemID og nemt downloade den færdige huslejekontrakt som PDF. 

3 automatiske løsninger i en huslejekontrakt

Herunder får du tre gode grunde til, hvordan du skal lave din huslejekontrakt hos BoligPortal – foruden at det er nemt, sikkert og helt gratis.

1. Slip for selv at tilmelde lejer til elforsyning

Som udlejer kan du opkræve forbrug af lejer på tre forskellige måder:

  1. Aconto
  2. Indregnet i huslejen
  3. Direkte afregning mellem lejer og forsyningsselskabet

Det skal angives i huslejekontraktens § 5, om det er lejer eller udlejer, der skal levere vand, varme, køling og el til lejemålet. 

Hvis lejer betaler forbrug ved aconto, skal du som udlejer sikre dig, at du kan dokumentere lejers forbrug af vand og el ved selvstændige forbrugsmålere tilknyttet lejemålet. Ved opkrævning af varme er det derimod tilladt at opkræve aconto ud fra lejemålets antal kvadratmeter, uden at der er opsat selvstændige forbrugsmålere. 

Nem tilmelding af el med indhentning af fuldmagt

Med BoligPortals digitale huslejekontrakt har du mulighed for at tilmelde lejer el direkte i kontrakten. En af fordelene ved at vælge dette er, at du slipper for bøvlet med tilmelding af lejer til el. Du skal blot sætte flueben ved “tilmeld” og så ordner vi resten. Udover en nemmere tilmeldingsproces, får du også mulighed for at opbevare fuldmagterne digitalt iht. GDPR, hvor de er tilknyttet lejemålet.

Hvis forbrug derimod er inkluderet i huslejen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan kræve efterbetaling, hvis lejers faktiske forbrug er større end estimeret. Udlejer du en hel lejlighed, er det ikke tilladt at inkludere varmeforbrug i lejemålet. Er der derimod tale om udlejning af et værelse eller en ungdomsbolig, gælder denne begrænsning ikke. 

Du har som udlejer desuden mulighed for, at lade lejer afregne forbrug direkte med forsyningsselskabet. Ved at bruge denne opkrævningsmetode, er du holdt helt udenfor afregningen.

2. Få hjælp til den besværlige § 11 i huslejekontrakten

Hos BoligPortal ved vi, at den sværeste del i en huslejekontrakt er at udfylde de særlige § 11-vilkår korrekt. Derfor har vi udviklet en digital huslejekontrakt, der automatisk tilføjer § 11-formuleringer i takt med, at du udfylder information om lejeforholdet i vores huslejekontrakt.

Hvis du for eksempel har forbudt lejer at holde husdyr i huslejekontraktens § 10, så tilføjes der automatisk et afsnit i huslejekontraktens § 11, der formulerer denne begrænsning af husdyr og smådyr korrekt og fyldestgørende. 

3. Lejer modtager automatisk påmindelse om betaling

Hvis du vil opkræve depositum og forudbetalt leje, skal du notere det i huslejekontraktens § 4. Du må maksimalt opkræve tre måneders depositum samt tre måneders forudbetalt leje eksklusiv forbrug. Forudbetalt husleje kan bruges til at betale husleje i opsigelsesperioden, mens depositum skal bruges på udlejers eventuelle istandsættelseskrav ved lejers fraflytning. 

Hvis du bruger BoligPortals digitale huslejekontrakt, kan du automatisk tilmelde dig vores SMS-service således, at lejer modtager en SMS-påmindelse, når det er tid til at indbetale depositum og forudbetalt leje. På den måde er du mere sikker på, at lejers indbetalinger sker til tiden. 

Husk at notere husorden i din huslejekontrakt

I huslejekontraktens § 10 skal du notere, hvis du har udarbejdet en husorden, som lejer er forpligtet til at efterleve. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det, der står i de to dokumenter, så er det huslejekontrakten, der gælder. Du skal derfor være opmærksom på, ikke at skrive noget, som kan stride imod huslejekontraktens indhold. 

Med BoligPortals digitale huslejekontrakt, har du mulighed for at vedhæfte vores gennemarbejdede standardhusorden. På den måde kan du sikre dig, at den indeholder alt det, en god husorden bør indeholde. Vores udgave regulerer blandt andet bestemmelser om lejers adgang til fællesarealer og reglerne for støj, leg og fest. 

Har du allerede helt styr på udarbejdelsen, har du naturligvis også mulighed for at vedhæfte din egen udgave til vores digitale huslejekontrakt. 

Vi håber, at du er blevet meget klogere på emnet og at du er klar til at komme i gang med at lave din huslejekontrakt her: