Regler for udlejning af værelse

Udlejning af værelse

Vil du udleje et værelse i en lejlighed, som du enten ejer eller lejer? Så lad os hjælpe dig med, hvordan du griber det an. Herunder finder du de vigtigste råd og regler inden for udlejning af værelse, som du bør kende til, før du går i gang.

Må man leje et værelse ud i en lejebolig?

Uanset om du ejer eller lejer den bolig, du bor i, må du gerne udleje et værelse og for den sags skyld hele boligen, hvis du f.eks. skal på udveksling, i praktik eller lignende og derfor ikke selv har mulighed for at bruge lejeboligen i en periode. Hvis der er tale om en lejebolig, kan du blive klogere på reglerne for fremleje her.

Udlejning af værelse til studerende

Mange unge flytter hvert år til en ny by for at studere, og i den forbindelse har du mulighed for at hjælpe studerende med at få tag over hovedet. Det kan du gøre ved at udleje et eller flere værelser i en bolig, du enten ejer eller har lejet.

Hvis der er tale om en bolig, du selv har lejet, er du fuldt berettiget til at fremleje et eller flere værelser til andre studerende. På BoligPortal kan du helt gratis oprette en boligannonce og finde dine nye roomies.

Regler for udlejning af værelse

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og vigtigste regler om udlejning af værelse herunder, så du hurtigt kan blive afklaret og komme i gang. Dit ekstraværelse er nemlig i høj kurs blandt studerende og pendlere, og ved at leje det ud sparer du både penge og måske får du en ny roomie? 😊

Hvordan udlejer du et værelse?

På BoligPortal kan du oprette en boligannonce og udleje et værelse helt gratis. Du skal blot udfylde følgende: adresse, boligtype, månedlig husleje, aconto, depositum, forudbetalt husleje, samlet pris på indflytning, indflytningsdato og lejeperiode, og så skal du selvfølgelig uploade billeder af værelset og resten af boligen. Derudover skal du beskrive boligen og det værelse, som du udlejer samt hvad du søger i en kommende lejer.

Hvordan finder du den rette lejer?

Vi har et bredt udvalg af seriøse lejere, som vi opfordrer til at være grundige i beskrivelsen af hvem de er og hvad de søger, så du som privat udlejer hurtigt kan danne dig et indtryk af lejerne og gå videre med dem, der er relevante for dig.

 

Men når nu du vil udleje et værelse i en bolig, du også selv bor i, bør du selvfølgelig også selv beskrive, hvem du er og hvad du søger. Det kan f.eks. være vigtigt for dig, at lejeren er ikke-ryger, forstår en lukket dør eller ønsker at være social. Lav en liste med alt dét, der er vigtigt for dig og uddyb det i annoncebeskrivelsen. Det øger dine chancer for at finde den rette lejer til værelset, hvis du skriver en god lejeboligannonce.

Hvor mange værelser må du leje ud?

Du kan udleje et eller flere værelser i en bolig, du enten ejer eller lejer. Det er dog et krav, at det samlede antal personer, som bor i lejemålet, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Det vil sige, at hvis du for eksempel er i besiddelse af en 3-værelses lejlighed, må du gerne leje to af værelserne ud og selv bo i det sidste.

Hvis du lejer den bolig, hvor du vil fremleje et eller flere værelser, skal du være opmærksom på, at det kun kan ske i en tidsbegrænset periode af maksimalt to års varighed. Hvorimod hvis du ejer boligen frit kan vælge, om det skal være tidsubegrænset.

Hvis du vil udleje et eller flere værelser, skal du dog være opmærksom på, at du som udlejer skal betale skat af dine lejeindtægter.

Hvordan fastsætter du huslejen for værelset?

Ved udlejning af værelse skal der fastsættes en pris for huslejen. Lejen skal fastsættes efter det lejedes værdi, hvilket betyder, at du kan kræve den samme leje, som for tilsvarende værelser med samme beliggenhed, art, størrelse og kvalitet.

Du kan enten selv undersøge, hvad andre lignende værelser koster i månedlig husleje eller få hjælp hos professionelle, som f.eks. dit lokale Huslejenævn, der for blot 500 kr. kan forhåndsgodkende huslejen på det værelse, du ønsker at udleje. På den måde sikrer du dig, at en lejer ikke selv tager fat i Huslejenævnet for at tjekke, om lejen er sat for højt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lejer herudover skal betale for forbrug i form af vand, varme og el. For værelser vil forbrug typisk være indregnet i huslejen, da der sjældent er opstillet selvstændige forbrugsmålere for værelser.

Bør du opkræve depositum og forudbetalt husleje for værelset?

Når du udlejer et værelse, har du ret til at opkræve depositum og forudbetalt husleje af lejer. Dette er en sikkerhed for dig, hvis lejer vælger at fraflytte værelset inden opsigelsesperioden er gået samt hvis der skal udføres reparationer og udbedringer.

Depositum og forudbetalt husleje må hver især ifølge lejelovens § 32-35 højst udgøre et beløb svarende til tre måneders husleje eksklusiv forbrug.

Skal du lave en kontrakt, når du udlejer et værelse?

Det er ikke et krav, at du skal lave en lejekontrakt , når du udlejer et værelse. Men den kan være nyttig i tilfælde af uoverensstemmelser, hvor det kan være altafgørende at præcisere, hvad lejer og udlejer har aftalt.

Når du har fundet din nye lejer, anbefaler vi derfor, at I i fællesskab udfylder og underskriver kontrakten. Her er det vigtigt, at du som udlejer har sat dig godt ind i detaljerne. BoligPortal tilbyder en gratis digital lejekontrakt, som er et nemt og sikkert værktøj for private og professionelle udlejer, der er lavet i samarbejde med landets førende lejeretsadvokater. Men den kan du derfor være sikker på, at du overholder alle krav.

Kan du opsige lejer eller ophæve kontrakten?

Hvis der er tale om en tidsubegrænset udlejning af et enkeltværelse, hvor du selv bor i den øvrige del af boligen, kan du opsige lejer med minimum en måneds opsigelse, hvis der ikke er aftalt længere opsigelsesvarsel i kontrakten. Du skal sende en skriftlig og begrundet opsigelse til lejer i form af et brev (e-mail er ikke tilstrækkeligt), og hvis ikke du overholder reglerne, kan opsigelsen risikere at blive erklæret ugyldig.

Hvis der derimod er tale om en tidsbegrænset udlejning af et værelse, er det klare udgangspunkt, at lejeforholdet er uopsigeligt i hele lejeperioden, medmindre lejer eller udlejer har aftalt andet. Desuden er udlejer berettiget til at ophæve lejemålet uden opsigelsesvarsel, hvis lejer har misligholdt lejeaftalen. Det kan for eksempel være i tilfælde af gentagne forsinkede eller udeblevne betalinger af husleje, hvis lejer optræder voldeligt eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere i lejemålet. Læs mere om lejeperiode og opsigelse her.

Skal du betale skat af dine lejeindtægter og kan du få skattefradrag?

Hvis du udlejer et værelse i en bolig, som du ejer, skal du betale skat af dine lejeindtægter. Men til gengæld har du også ret til et skattefradrag, hvor du kan vælge mellem et bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. Ifølge Skat vælger de fleste bundfradraget, og her skal du kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget. Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i skattereglerne ved udlejning af værelse.

Vi håber, at du nu er godt klædt på til at udleje et værelse, og at vi ses på Danmarks største BoligPortal 😊