Ingen indflytningsrapport: Hvordan er du stillet?

Ingen indflytningsrapport: Hvordan er du stillet?

Hvordan er lejer og udlejer stillet uden en indflytningsrapport? Og hvem behandler sager om manglende indflytningsrapport? – Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan finde svar på i denne artikel. Hvis du har indgået en lejeaftale uden en indflytningsrapport, kan du blive klogere på situation herunder.

Ingen indflytningsrapport: Hvorfor er det kritisk?

Indflytningsrapporten er vigtig, da den sætter rammerne for, om, og i givet fald i hvilket omfang, lejemålet kan istandsættes ved lejers fraflytning. 

Ifølge lejeloven har udlejere med mere end ét beboelseslejemål pligt til at afholde et indflytningssyn og udarbejde en indflytningsrapport til lejer. Synet er en måde at konstatere lejemålets stand ved lejers indflytning, og det afholdes typisk i forbindelse med overdragelse af nøglerne til lejer.

På baggrund af synet skal der udarbejdes en skriftlig rapport. Rapporten skal udleveres til lejer ved synet eller senest 14 dage efter, hvis lejer enten ikke er mødt op eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af rapporten.

Hvordan er lejer stillet uden indflytningsrapport?

Uden en indflytningsrapport er lejer godt stillet, da udlejer i så fald er forpligtet til at tilbagebetale lejer det fulde depositum ved fraflytning – også selvom udlejer har afholdt udgifter til istandsættelse. Det kan derfor koste udlejer dyrt, hvis reglerne om indflytningssyn og udarbejdelse af en indflytningsrapport ikke overholdes.

Hvad kan lejer gøre ved manglende indflytningsrapport?

Hvis udlejer ikke har udarbejdet en indflytningsrapport, skal lejer ikke foretage sig noget. Lejer skal blot, med henvisning til lejeloven, gøre udlejer opmærksom på, at han eller hun er berettiget til at få sit fulde depositum tilbage. 

Hvis ikke lejer og udlejer kan nå til enighed om, hvorvidt lejer er berettiget til at få sit fulde depositum tilbage, så anbefaler vi, at man kontakter en retshjælpsorganisation eller en advokat med speciale i lejeret, der kan være behjælpelig med at løse udfordringen.

Hvordan er udlejer stillet uden indflytningsrapport?

Hvis der ingen indflytningsrapport er udarbejdet, er udlejer mindre godt stillet, da han eller hun i så fald ikke berettiget kan bruge hele eller dele af lejers depositumistandsættelse. Det skyldes, at lejemålets stand ved indflytning, grundet det manglende syn og indflytningsrapport, ikke kan sammenholdes med lejemålets stand ved fraflytning. Udlejer kan nemlig kun kræve istandsættelse af fejl og mangler, der ikke blev konstateret ved lejers indflytning, med undtagelse af almindelig slid og ælde.

Hvad kan udlejer gøre ved manglende indflytningsrapport?

Hvis udlejer ikke har udarbejdet en indflytningsrapport, er han eller hun nødt til at tilbagebetale lejer sit fulde depositum ved fraflytning. Hvis lejer fastholder, at der ingen indflytningsrapport er, og udlejer ikke er enig, kan parterne søge hjælp ved en retshjælpsorganisation eller en advokat med speciale i lejeret. 

Alternativt kan udlejer forsøge at indgå et forlig med lejer ved at forklare ham eller hende, at udlejer, på trods af den manglende indflytningsrapport, har udgifter til istandsættelse, som udlejer håber lejer vil bidrage til. Hvis lejer berettiget nægter at indgå et forlig, er udlejer nødt til at acceptere det, og tilbagebetale lejer sit fulde depositum.

Hvem behandler sager om manglende indflytningsrapport?

Sager om manglende indflytningsrapport behandles ved Huslejenævnet, der som første instans behandler sager om lejers istandsættelsespligt. Det er vigtigt, at lejer er opmærksom på, at der i nogle lejekontrakter ved en fejl står, at udlejer har afholdt et syn, selvom det ikke er tilfældet. 

I sådan en situation er det svært for lejer at bevise over for Huslejenævnet, at der rent faktisk ikke er afholdt et syn og udarbejdet en rapport. Det er derfor også af den årsag vigtigt at læse sin lejekontrakt grundigt igennem, inden der indgås et lejeforhold.

Hvis lejer eller udlejer ikke er enig i Huslejenævnets afgørelse, eller Huslejenævnet vurderer, at de ikke er kompetente til at afgøre sagen, så kan sagen behandles i Boligretten enten som henholdsvis ankeinstans eller førsteinstans.

Hjælp til at undgå ovenstående kostbare situation

Alle udlejere, store som små, kan gratis gøre brug af BoligPortals digitale flytterapport, som er en juridisk korrekt skabelon med gode muligheder for billeddokumentation, der sparer dig tid med administration og som automatisk sendes til lejer og udlejer lige efter synet. På den måde er udlejer sikker på, at han eller hun overholder alle krav.

Vi håber, at du er blevet klogere på, hvordan du er stillet, hvis ikke der er udarbejdet en indflytningsrapport over lejemålet, og at artiklen kan hjælpe dig videre med, hvor du kan søge hjælp, hvis der ikke kan opnås enighed om manglende indflytningsrapport for lejeforholdet.