Hvad er et beboerklagenævn?

beboerklagenævnet

I dette blogindlæg kan du blive klogere på, hvad et beboerklagenævn er, samt hvilke sager nævnet kan behandle. Herudover kan du orientere dig om, hvorvidt din sag skal indbringes for Beboerklagenævnet eller Huslejenævnet, hvordan du indsender klagen, samt hvad du skal gøre, hvis du vil anke Beboerklagenævnets afgørelse.

Find lejebolig her
Udlej bolig her

Hvad er et beboerklagenævn?

Et beboerklagenævn er en klageinstans, som behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i almene boliger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Beboerklagenævnet ikke yder services som eksempelvis vejledning eller rådgivning om lejeretlige spørgsmål. I sådan et tilfælde, er du nødt til at henvende dig til en advokat, retshjælp eller en udlejer- eller lejeretsorganisation.

Hvad er forskellen på Beboerklagenævnet og Huslejenævnet?

Forskellen på Beboerklagenævnet og Huslejenævnet er, at Beboerklagenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i almene boliger, mens Huslejenævnet behandler sager mellem lejere og udlejere i private beboelseslejemål.

Hvem sidder i beboerklagenævnet?

I beboerklagenævnet sidder der en formand, en udlejerrepræsentant samt en lejerrepræsentant. Formanden, som skal være uddannet jurist, må ikke have en forudindtaget holdning, der er til enten lejer eller udlejers fordel. Af den årsag må vedkommende ikke være tilknyttet en grundejer- eller lejeretsorganisation eller være kommercielt interesseret i ejendomshandler.

Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet kan for eksempel behandle sager om:

Hvordan indsender jeg en klage til Beboerklagenævnet?

Du kan indsende en skriftlig klage til Beboerklagenævnet enten per brev eller via Digital Post. Den kommune hvor lejemålet befinder sig, er den Kommune som skal modtage indbringelsen. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der skal betales et gebyr for sagsbehandlingen, som skal indsættes på nævnets konto senest samtidig med indbringelsen.                       

Herudover skal du sende nævnet en kopi af lejekontrakten, tidligere korrespondance mellem lejer og udlejer, der har relevans for sagen, samt øvrige nødvendige dokumenter. For eksempel kan et nødvendigt dokument i en sag om et lejemåls stand ved indflytning være en kopi af indflytningsrapporten fra flyttesynet.

Hvis du har glemt at medsende et eller flere relevante dokumenter i din indbringelse af klagen til Beboerklagenævnet, vil du blive kontaktet af nævnets sekretær. Herefter skal du indenfor en given frist fremskaffe dokumenterne, inden nævnet kan gå videre med sagsbehandlingen.

Hvad koster det at indbringe en sag for beboerklagenævnet?

Det koster 147 kr. (2021) for hver sag, du ønsker at indbringe for beboerklagenævnet. Beløbet skal indsættes på kommunens konto senest samtidig med indbringelsen af sagen, og betalingsoplysningerne kan findes på den relevante kommunes hjemmeside. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gebyret ikke refunderes.

Hvordan er sagsforløbet, når Beboerklagenævnet har modtaget min klage?

Når Beboerklagenævnet har modtaget din klage, vil indbringelsen blive sendt til modparten, som har en tidsfrist på to uger til at tilføje øvrige bemærkninger og bilag til sagen. Hvis modparten ikke kommer med tilføjelser inden tidsfristen er overskredet, så vil det udelukkende være din udlægning af sagen, der vil blive taget i betragtning.

Beboerklagenævnet træffer herefter en afgørelse senest 4 uger efter evt. modtagelse af modpartens bemærkninger. Når afgørelsen er truffet vil begge sagens parter blive orienteret, og herefter løber en 4 ugers ankefrist.

Hvad kan du gøre, hvis du er uenig med Beboerklagenævnets afgørelse?

Hvis du er uenig med Beboerklagenævnets afgørelse, kan sagen indbringes for Boligretten. Sagen skal ankes senest 4 uger efter, at parterne har fået meddelelse om afgørelsen fra Beboerklagenævnet. Hvis ikke sagen indbringes inden for en frist på 4 uger, så er Beboerklagenævnets afgørelse den endelige.

Vi håber, at du er blevet meget klogere på reglerne for at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Hvis du ønsker at anke Beboerklagenævnets afgørelse, så kan du læse mere om at indbringe en sag for Boligretten. Tak, fordi du læste med.

Find lejebolig hos BoligPortal
Udlej bolig hos BoligPortal