Webinar: Kom sikkert i gang med Digital Lejekontrakt

Webinar: Produktgennemgang af Digital Lejekontrakt

Dette webinar giver dig en dybdegående gennemgang af vores gratis digitale lejekontrakt, og du får svar på spørgsmål til det, udlejere oplever som udfordrende.

Efter webinaret vil du være i stand til at udfylde og sende din første digitale lejekontrakt til underskrift direkte fra dit skrivebord.

Ofte stillede spørgsmål

Forbliver BoligPortals digitale lejekontrakt og funktioner såsom underskrift med NemID gratis?

Ja, vores digitale lejekontrakt forbliver gratis samt de vigtigste funktioner som blandt andet digital underskrift med NemID.

 

Kan jeg stadig duplikere fra de “gamle” kontrakter i det gamle system?

Det kan du desværre ikke, da de lægges over i det nye system som PDF-filer.

 

Men når du har oprettet kontrakterne på ny i det nye system, kan du altid duplikere ved at trykke på de 3 sorte prikker helt til højre i oversigten over alle kontrakter.

Skal depositum for nøgler stå separat og hvor?

Depositum for nøgle eller betaling for nøgle kan tilføjes under ”Betalinger før indflytning” i feltet, det hedder ”Engangsudgifter”. Er der tale om et depositum, er det dog vigtigt at specificere i navnet på udgiften.

Hvordan udfylder jeg, hvis lejer f.eks. selv skal opvarme lejemålet?

Her er der flere muligheder. Den første mulighed er, at lejer selv skal opvarme lejemålet via et forsyningsselskab, og den anden er, at lejer selv skal opvarme lejemålet med et fyr eller en brændeovn. I begge tilfælde kan du vælge ”Mellem lejer og forsyningsselskab”, hvor du under ”Andet ” f.eks. kan specificere, at forsyningen er en brændeovn, og at lejer selv skal købe brænde.

Skal el aflæses, før man tilmelder lejer til el fra EWII?

Du skal altid aflæse el til flyttesyn, men det er ikke et krav, at du har aflæst måleren, før du tilmelder lejer til el fra EWII i kontrakten.

Kan jeg tilmelde lejer til EWII i hele landet?

Ja, EWII leverer strøm i hele landet.

Hvis lejerne normalt bruger Norlys, er det så muligt stadig at benytte dem som elselskab?

Du kan desværre ikke vælge andre selskaber direkte i den digitale lejekontrakt, men du kan stadig benytte andre selskaber. Så trykker du bare ”A conto til udlejer” eller ”Mellem lejer og forsyningsselskab”.

Kan man også automatisk tilmelde lejer til vand og varme?

Det kan du desværre ikke, og det skyldes, at der ikke er frit valg af vand- og varmeleverandør på samme måde som med el. Når det gælder vand og varme, skal du nemlig vælge den lokale leverandør.

 

Med dit input vil vi dog overveje, om vi på sigt kan automatisere processen, så udlejer kan tilmelde lejer til det lokale vand- eller varmeværk, hvis der vælges “Mellem lejer og forsyningsselskab”.

Må jeg godt bruge jeres husorden som udgangspunkt til min egen – dvs. jeg “stjæler” store dele fra jeres husorden og laver min egen husorden ud fra det?

Det må du gerne, hvis du ønsker flere punkter tilføjet. Så skal du blot huske at vedhæfte den som din egen husorden.

Hvordan kan jeg få et felt i inventar, der hedder ”Køle-/fryseskab”?

Du kan altid trykke “Andet inventar” og notere “Køle-/fryseskab” i stedet for at vælge ”Fryser” og ”Køleskab”.

Hvordan gør jeg med automatisk indkaldelse til indflytningssyn?

Når du angiver detaljer om indflytningssyn i lejekontrakten, indkaldes lejer, når kontrakten og øvrige dokumenter underskrives.

Kan jeg selv tilføje fritekst i paragraf 11?

Du kan tilføje dit eget vilkår med fritekst på knappen øverst. Du har også mulighed for at søge blandt vores automatiske formuleringer, hvis du klikker på ”Tilføj standardvilkår”.

Kan jeg ændre i BoligPortals vilkår i § 11 eller skal jeg så tilføje et helt nyt vilkår?

Du kan altid redigere ved at klikke på de 3 prikker til højre. Du skal dog huske, at vi ikke kan garantere en juridisk korrekt § 11, hvis du redigerer i de automatiske vilkår.

Hvis jeg har min egen § 11, kan jeg så fjerne BoligPortals foreslåede vilkår og tilføje mine egne?

Du kan slette et vilkår på de 3 sorte prikker til højre, hvor du også kan redigere. Sletter du alle vilkårene, kan du tilføje dine egne, hvis du trykker på ”Tilføj eget vilkår” øverst.

Flere af vores lejere har ikke NemID eller mail. Kan jeg udskrive til manuel underskrift, uden der står kladde på kontrakten?

Har lejer ikke NemID, kan du få lejers digitale underskrift direkte på din skærm.

Findes kontraktbyggeren på engelsk?

Nej, desværre ikke. Det skyldes, at der ikke findes en officiel lejekontrakt på engelsk, som er godkendt af Boligministeriet.

 

Laver du en kontrakt på engelsk, skal du derfor altid huske også at udfylde og underskrive den på dansk for at sikre gyldigheden.

Kan jeg se CPR-nummer på den udskrevne kontrakt?

Du kan ikke se lejers CPR-nummer på lejekontrakten, da det udelukkende bruges til fuldmagten til tilmelding af lejer til el fra EWII.

 

Husk, at du ikke må indhente lejers CPR-nummer, medmindre du har et formål med det.

 

Et formål er f.eks., at du vil tilmelde lejer til el-aftalen hos EWII.

Er der noget, jeg skal være opmærksom på vedr. GDPR, f.eks. hvor lang tid, I opbevarer de underskrevne kontrakter?

Vi opbevarer alle kontrakter, så længe det er ønsket, og du skal derfor selv slette dem, hvis de ikke længere skal bruges.

Bliver alle dokumenter samlet til ét dokument, når lejer og udlejer modtager det?

Nej, på nuværende tidspunkt fremgår dokumenterne altid separat, da det sikrer, at lejer ser alle dokumenter, før der underskrives.

 

Vi vil dog arbejde på at samle dokumenterne, da vi er blevet opmærksomme på, at det er et ønske fra mange udlejere.

Får lejer automatisk en kopi af de underskrevne dokumenter?

Ja, lejer modtager en mail med de underskrevne dokumenter.

Kan jeg downloade kontrakten til opbevaring på min egen pc?

Når kontrakten er underskrevet, kan du altid downloade den som PDF i højre side, når du klikker ind på status-siden for den givne lejekontrakt.

Hvor mange lejemål må jeg have for, at fremtidig beboelse af udlejer er en saglig begrundelse for tidsbegrænsning?

Udlejer du ét lejemål, som er en ejerlejlighed, skal du selv have beboet lejemålet, inden lejers indflytning, hvis det skal bruges som begrundelse for en tidsbegrænsning.

 

Udlejer du flere lejemål, kan dit ønske om at flytte ind i lejemålet efterfølgende ikke bruges som en saglig grund for tidsbegrænsning.

Under hvilke omstændigheder kan jeg lave huslejeregulering efter nettoprisindekset?

Hvis din bolig er reguleret efter lejeloven, skal det fremgå klart af § 11, at huslejestigningen sker efter nettoprisindekset, for at denne form for regulering er gyldig.

 

Er din bolig derimod omfattet af boligreguleringsloven og dermed omkostningsbestemt leje, kan du i stedet vælge at regulere udgifter til skatter, afgifter, renholdelse m.v. efter udviklingen i nettoprisindekset. Det vil sige, at det kun er den del af huslejen, der går til udgifter til ejendommen, der kan reguleres efter nettoprisindekset.

Kan en begrundelse for et tidsbegrænset lejemål være, at jeg ønsker at sælge/afhænde ejendommen/ejerlejligheden efterfølgende?

For at denne begrundelse er gyldig, er det et krav, at du, som udlejer, kan bevise, at der er foretaget nødvendige bestræbelser på at sælge, eller at det kan bevises, at boligen på nuværende tidspunkt vil indbringe et tab ved salg. Dette kan f.eks. bevises ved, at der er rettet henvendelse til en ejendomsmægler, der har frarådet salg på nuværende tidspunkt.

 

Det er altså ikke en saglig begrundelse, at du blot ønsker at afhænde ejendommen efter 2 år, medmindre et salg på nuværende tidspunkt vil indbringe et tab.

Se eller gense webinaret