Lejeloven paragraf 97, stk. 2: Når lejer ikke giver udlejer sin nye adresse

Lejer giver ikke udlejer ny adresse

Når lejer har opsagt sit lejemål og fraflytter lejemålet, så betyder det ikke, at der ikke er mere kommunikation mellem udlejer og lejer. F.eks. skal udlejer stadig sende flytterapport og forbrugsregnskab.

Denne artikel gør dig klogere på lejelovens §97 stk. 2, og hvad udlejer kan gøre, hvis lejer ikke oplyser sin nye adresse ved fraflytning.

Lejers oplysningspligt om ny adresse

Ifølge lejelovens §97, stk. 2, skal lejeren senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser kan sendes til. Bestemmelsen er dog usanktioneret, hvorfor lejer med vilje kan hemmeligholde sin nye adresse for udlejer uden konsekvenser. Udlejer kan således ikke kræve, at lejer oplyser sin nye adresse – men hvilke aktive handlinger forventes så af udlejer, når han forsat skal overholde reklamationsfristen i lejelovens §98?

Udlejers pligt til at indhente oplysninger om lejer 

Retspraksis er indtil videre uklar i forhold til, om udlejer har en handlepligt i selv at forsøge at skaffe sig oplysninger om lejer.

Boligministeriet har i sin vejledning af den 21. oktober 2015 punkt 3.3.4. beskrevet, at lejer ikke kan nægte at betale istandsættelseskrav, hvis flytterapporten ankommer for sent, hvis dette skyldes, at lejer ikke har oplyst udlejer om sin nye adresse. Dog må udlejer ikke forholde sig passivt og blot lade være at sende flytterapport m.m., hvis lejer ikke oplyser sin nye adresse. Udlejer skal i dette tilfælde selv forsøge at finde frem til lejers nye adresse f.eks. via folkeregisteret.

Boligministeriet mener således, at udlejer skal indhente lejers nye adresse via folkeregisteret og gør udlejer ikke dette, vil han tabe retten til at kræve lejemålet istandsat for lejers regning.

På baggrund af Boligministeriets vejledning og det faktum, at vi endnu ikke har en klar dom på området, er det således vores anbefaling, at udlejer indhenter oplysninger fra folkeregisteret hver 14. dag efter lejers fraflytning. Ligeledes skal udlejer gemme dokumentationen for indhentning af oplysninger, således lejer ikke kan nægte at betale istandsættelse, fordi fristen for udlevering af flytterapport er overskredet.

Det er således vigtigt, at du, som udlejer, ikke forholder dig passivt, såfremt lejer ikke har givet dig sin nye adresse. Handler du aktivt for at finde frem til lejers nye adresse, er du sikret istandsættelse for lejers regning uanset overskridelse af udleveringsfrist, såfremt alt andet i rapporten er i orden.